Postovi

Prikazuju se postovi od 2022

Bog te čisti

Slika
    Tijekom tog procesa čišćenja, Bog će tkđ. iz tebe odstraniti svako svjetovno ponašanje.

Nemoj gubiti vrijeme vršeći svoju ljudsku volju!

Slika
   Nemoj misliti da ćeš biti savršen kad počneš živjeti u Božjoj Volji. Treba proći dosta vremena prije negoli te Božja Volja u potpunosti počne ispunjavati. To je zato što je svatko od nas od rođenja koristio samo svoju ljudsku volju kao pogon, što se ne može promijeniti samo tako u tren oka.

Avantura koja može dovesti raj na zemlju

Slika
„ODRIČEM SE SVOJE VOLJE I TRAŽIM DA ŽIVIM U BOŽJOJ VOLJI.“   Ovo bi mogla biti najvažnija rečenica koju si ikad izgovorio u svom životu. Time potvrđuješ Bogu da ne želiš više koristiti svoju volju nego njegovu. Želiš se vratiti na prvotno stanje u kojem su bili Adam i Eva prije pada, tj. prije istočnog grijeha.

Bože, mogu li živjeti u tvojoj Volji?

Slika
 Ako stvarno želiš taj dar življenja u Božjoj Volji, Bog će ti ga dati. On želi još više od tebe samoga da dobiješ taj dar.

Kako Bogu dati savršenu i beskrajnu slavu?

Slika
Prije nego li je dar Božje Volje dan Luisi ljudi su imali dvije mogućnosti: činiti Božju Volju ili svoju. Sad imamo treću mogućnost: živjeti u Božjoj Volji. Važno je razumjeti razlike između ovo troje.

Što su Isus i Marija u sebi činili za nas?

Slika
  Doživjela je osamdesete godine života i napisala 36 svezaka. Isus je odredio ime njezinim spisima. „Knjiga Neba – poziv stvorenju na red, mjesto i svrhu za koje ga je stvorio Bog“.

SVETKOVINA ROĐENJA GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA

Slika
SVETKOVINA ROĐENJA GOSPODINA  NAŠEGA ISUSA KRISTA

BOŽIĆNA DEVETNICA 9. DAN

Slika
Deveti dan Deveti sat = deveto preobilje Ljubavi Ljubav u agoniji   „Kćeri moja, moje je stanje uvijek sve bolnije. Ako me ljubiš, upri svoj pogled u mene da vidiš možeš li svome malenom Isusu pružiti kakvo olakšanje. Jedna mala riječ ljubavi, jedan nježan dodir, jedan poljubac pružit će odmor mome plaču i mojim žalostima.

Uslišanje molitve "Oče naš"

Slika
  Pogledajmo kako Bog čini neke stvari. Židovi su molili za Mesiju stotinama godina. Bog je, konačno, odlučio da je pravo vrijeme da im odgovori na molitvu. Izabrao je poniznu malu djevicu iz Nazareta, Mariju, da nam svima da dar Mesije – malog Isusa.

BOŽIĆNA DEVETNICA 8. DAN

Slika
  Osmi dan Osmi sat = osmo preobilje Ljubavi Preklinjuća Ljubav „ Kćeri moja, ne ostavljaj me samoga. Položi glavu na krilo moje drage Mame pa ćeš i izvana moći čuti moje jecaje, moje vruće molitve. I, vidjevši da ni jecaji ni moje molitve ne pokreću stvorenja na sažaljenje prema mojoj Ljubavi, kao najsiromašniji od svih prosjaka, pružam svoju malenu ručicu i molim, barem iz samilosti, kao milostinju, njihove duše, njihove osjećaje, njihova srca.

"Oče naš"

Slika
Svaki kršćanin zna „Oče naš“. Ovo je jedina molitva kojoj je Isus poučio učenike. I samo ta činjenica je dovoljna da pažljivo poslušamo te riječi.

BOŽIĆNA DEVETNICA 7. DAN

Slika
  Sedmi dan Sedmi sat = sedmo preobilje Ljubavi Neuzvraćena Ljubav   Unutarnji glas nastavio je: „Kćeri moja, nemoj me ostavljati samoga u tolikoj samoći i tami. Nemoj izlaziti iz Mamina krila, da možeš promatrati sedmo preobilje moje Ljubavi.

Tajna dara Božje Volje i Božjeg plana leži u ...

Slika
Iako je Isus došao na ovu zemlju, te nam ostavio niz darova koji nam pomažu na stranputici, svijet se čini sve tamnijim i tamnijim mjestom. Nakon 2000 godina pomoći Duha Svetoga, milosti euharistije i drugih sakramenata, mi još uvijek tonemo sve dublje u kaosu ljudske volje.

BOŽIĆNA DEVETNICA 6. DAN

Slika
  Šesti dan Šesti sat = šesto preobilje Ljubavi Odbijena i zatočena Ljubav   „Kćeri moja, dođi, zamoli moju dragu Mamu da napravi malo mjesta u svome materinskom krilu da možeš vidjeti bolno stanje u kojemu se nalazim“. Tako mi se pričinilo u mislima da je naša Kraljica Mama, kako bi udovoljila Isusu, napravila malo mjesta i stavila me unutra, ali je bila takva i tolika tama da ga nisam vidjela.

Božji prvotni plan je odgođen

Slika
 Ako pobliže pogledamo ovih 6000 godina stranputica možemo vidjeti da Bog čovjeka nije ostavio. Imao je pričuvni plan da nas privede izvornom planu. Uključene su svakojake vrste pomoći. Ipak je to težak i dug put na kojemu nismo više posjedovali Božju Volju, a Sotona je raspolagao s mnoštvom groznih trikova da nas obmane.

BOŽIĆNA DEVETNICA 5. DAN

Slika
  Peti dan Peti sat = peto preobilje Ljubavi Usamljena Ljubav   Nutarnji glas nastavio je govoriti: „Kćeri moja, nemoj se udaljiti od mene, nemoj me ostavljati samoga, moja Ljubav ne želi biti sama. Još jedno preobilje moje Ljubavi jest to da ona ne želi biti sama. A znaš li čije društvo traži?

Čovjek pada sve dublje u kaos ljudske volje

Slika
Adam i Eva su i dalje dugo živjeli i bili jako pametni. Od vremena kad su živjeli u Edenskom vrtu, učinak življenja u Božjoj Volji bio je sve manji i manji za njih, njihovu djecu i djecu njihove djece.

BOŽIĆNA DEVETNICA 4. DAN

Slika
                                                                                                                                                                             Četvrti dan Četvrti sat = četvrto preobilje Ljubavi Djelatna Ljubav   „Kćeri moja, od goruće Ljubavi prijeđi na promatranje moje djelatne Ljubavi.

Adam i Eva pate. Pati i Bog...

Slika
  Sada su Adam i Eva patili od posljedica gubitka tog dara. Nisu više posjedovali dar ulivenog znanja. Sada su iskusili bol i nesreću. Počeli su stariti i približavati se smrti. 

BOŽIĆNA DEVETNICA 3. DAN

Slika
Treći dan Treći sat = treće preobilje Ljubavi Goruća Ljubav Jedan mi je nutarnji glas govorio: „Kćeri moja, položi glavu na krilo moje Mame. Promatraj iznutra moje maleno Čovještvo. Izgarao sam od Ljubavi.

Adam i Eva su pali na ispitu

Slika
Ono što se dogodilo bio je veliki čovjekov pad   Bog je Adamu i Evi dao ovaj dar života u Božjoj Volji. Oni nisu trebali ništa učiniti da ga zasluže. Bog je namjeravao iskušati ih da vidi može li im povjeriti ovaj dar i sve učinke koji proizlaze iz življenja u Božjoj Volji. 

BOŽIĆNA DEVETNICA 2. DAN

Slika
  Drugi dan Drugi sat = drugo preobilje Ljubavi Sputana Ljubav   Moj se um prenio u Majčinsko krilo i ostao zadivljen promatrajući Boga tako velikog na Nebu, a sada toliko poništenog, ograničenog, sputanog, da se nije mogao pomaknuti, pa čak ni disati. Unutarnji mi je glas govorio: „Vidiš koliko sam te ljubio? Molim te, daj mi malo više prostora u svome srcu, makni sve što nije moje pa ćeš mi tako olakšati da se mogu pomaknuti i disati.“

Adam i Eva imali su dar ulivenog znanja

Slika

BOŽIĆNA DEVETNICA 1. DAN

Slika
16 - 24. prosinca Prema spisima Službenice Božje Luise Piccarreta "Ja ću prepustiti svoje mjesto u Marijinom Majčinskom Srcu onome tko živi u mojoj Volji." (Isus Luisi Piccarreta u: Knjiga Neba, sv. 36, 28. prosinca1938.) UVOD Luisa Piccarreta piše: Kada sam imala otprilike sedamnaest godina pripravljala sam se devet dana za sveti Božić tako što sam prakticirala razne čine kreposti i mrtvljenja i posebno častila devet mjeseci tijekom kojih je Isus boravio u Majčinu krilu. Tu sam devetnicu obavila tako što sam devet dana po devet sati razmatrala o temama koje se odnose na otajstvo Utjelovljenja.

USUSRET BOŽIĆNOJ DEVETNICI - DEVET PREOBILJA LJUBAVI

Slika
16. - 24. prosinca Prema spisima službenice Božje Luise Piccarrete Sv. Hannibal di Francia o ovoj devetnici je rekao: "...Također vam kažem da čitajući devet božićnih vježbi, za koje smo već pripremili dokaze, čovjek ostaje zapanjen ogromnom Ljubavlju i neizmjernom patnjom našeg  Gospodina Isusa Krista za ljubav prema nama i za spasenje duša. Nikada ni u jednoj drugoj knjizi na ovu temu nisam pročitao tako dirljivu i prodornu Objavu!” Knjiga Neba, svezak 25, 16. prosinca 1928.: "Bila sam u svojim meditacijama, a kako danas započinje Devetnica djetetu Isusu, razmišljala sam o devet preobilnih darova njegova utjelovljenja. O njima mi je Isus pripovijedao s neizmjernom nježnošću i zabilježeni su u prvom svesku… „Zašto se želiš odupirati čitanju devet preobilja? Ah, ti ne znaš koliko života, koliko ljubavi i milosti sadrže. Moraš spoznati da je moja Riječ stvaranje, a ja sam pripovijedajući ti svih devet preobilnosti moje ljubavi u utjelovljenju ne samo obnovio svoju ljubav koja

U Edenskom vrtu sve je živjelo u Božjoj Volji

Slika
   U Edenskom vrtu sve je živjelo u Božjoj Volji. Sve životinje, biljke – baš sve – uključujući Adama i Evu. Svaki njihov udah, svaki korak, svaki osmijeh, svaka riječ i misao bili su u Božjoj Volji, a ne u njihovoj ljudskoj volji. 

Samo dvoje ljudi s ove slike su živjeli u Božjoj Volji...

Slika
  Svatko od nas dobro je upoznat s ovim događajem - naš Gospodin Isus Krist umro je za nas na križu. Ali ima nešto vezano za ovaj događaj što je Isus povjerio službenici Božjoj, Luisi Piccarreta, a o tome nismo dosad ništa znali. Samo dvoje ljudi s ove slike su živjeli u Božjoj Volji. To dvoje ljudi su Isus i Marija. Nitko drugi na cijelome svijetu u to vrijeme nije živio u Božjoj Volji – samo Isus i Marija. 

Serijal "Kapljica u neizmjernom moru Božje Volje"

Slika
  Na našem blogu započet ćemo s objavljivanjem kratkih tekstova iz serijala "Kapljica u neizmjernom moru Božje Volje". 

24 SATA MUKE GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA - 1. SAT

Slika
Ovo nisu obične molitve i razmatranja - ovo su molitve zadovoljštine. Gospodin je od Luise Piccarreta zatražio  da neprekidno razmatra posljednja dvadeset četiri sata njegove muke, počevši od trenutka rastanka s Majkom (prije ustanove Euharistije), sve do polaganja u grob. U svakom satu Muke Gospodin nas poziva da ga slijedimo i da ga utješimo našom ljubavlju. Tako ćemo putem ovih razmatranja, malo po malo, već prema tome koliko ćemo uranjati i produbljivati svaki prizor, svaku riječ, svaku istinu, svaku patnju, razumjeti koliko je velika ljubav Božja i bit će nam, stoga, nemoguće da ga ne ljubimo kako zaslužuje. Naučit ćemo otkrivati i upoznavati ne samo izvanjske patnje koje je Isus proživio, nego također i sve one nutarnje patnje koje su skrivene očima stvorenja: njegovu unutarnju Muku. Dakle, razmatrati jedan sat Muke znači sjediniti se s Isusom kako bismo činili ono što je On činio za vrijeme svakoga koraka svoje Muke. Na primjer: prikazivati molitve i zadovoljštine koje je On pr

SVETKOVINA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Slika
            Danas ćemo devet puta častiti Mariju zahvaljivanjem Božjoj Volji  što nam ju je darovala kao našu Kraljicu, Majku i Posrednicu. Izmolit ćemo devet puta Slava Ocu na čast Korovima anđela i moliti ih da se ujedine s nama u davanju Mariji sve one rastuće slave koju Božja Volja posjeduje. Uranjajući s anđelima i svetima u Božansku Volju, dat ćemo Mariji svu slavu koja joj dolikuje i koju smo joj dužni dati.

DEVETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU BLAŽENE DJEVICE MARIJE U BOŽJOJ VOLJI, 9. DAN

Slika
  9. Dan - 7. prosinca

DEVETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU BLAŽENE DJEVICE MARIJE U BOŽJOJ VOLJI, 8. DAN

Slika
  8. Dan - 6. prosinca

DEVETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU BLAŽENE DJEVICE MARIJE U BOŽJOJ VOLJI, 7. DAN

Slika
7. Dan - 5. prosinca

DEVETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU BLAŽENE DJEVICE MARIJE U BOŽJOJ VOLJI, 6. DAN

Slika
6. Dan - 4. prosinca

DEVETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU BLAŽENE DJEVICE MARIJE U BOŽJOJ VOLJI, 5. DAN

Slika
5. Dan - 3. prosinca

DEVETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU BLAŽENE DJEVICE MARIJE U BOŽJOJ VOLJI, 4. DAN

Slika
  4. Dan - 2. prosinca

DEVETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU BLAŽENE DJEVICE MARIJE U BOŽJOJ VOLJI, 3. DAN

Slika
  3. Dan - 1. prosinca PRIPRAVA ZA SVAKI DAN DEVETNICE Častimo Mariju s devet čina ljubavi : učinimo ova djela u Božjoj Volji kako bismo na uzvišenu glavu naše Kraljice mogli staviti jedno presjajno sunce sa svom onom puninom milosti, svjetla i svih dobara koja sadrži Božja Volja.

ZAZIVI BOŽJOJ VOLJI DA ONA DJELUJE U SVIM NAŠIM DJELIMA

Slika
Za osobnu molitvu : Bez tebe sam ništa. Bože moj, ti si sve! Volim te, Oče!

DEVETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU BLAŽENE DJEVICE MARIJE U BOŽJOJ VOLJI, 2. DAN

Slika
  2. Dan - 30. studenoga

DEVETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU BLAŽENE DJEVICE MARIJE U BOŽJOJ VOLJI, 1. DAN

Slika
 Prema spisima službenice Božje Luise Piccarrete, male kćeri Božje Volje 1. Dan - 29. studenoga PRIPRAVA ZA SVAKI DAN DEVETNICE Častimo Mariju s devet čina (djela) ljubavi : učinimo ova djela u Božjoj Volji kako bismo na uzvišenu glavu naše Kraljice mogli staviti jedno presjajno sunce sa svom onom puninom milosti, svjetla i svih dobara koja sadrži Božja Volja.

USUSRET DEVETNICI BEZGREŠNOG ZAČEĆA BLAŽENE DJEVICE MARIJE U BOŽJOJ VOLJI

Slika
  Iz spisa službenice Božje Luise Piccarrete, poznate kao "mala kći Božje Volje" Svezak 34 8. prosinca 1936. (Isus govori Luisi) „Dijete moje, želim častiti moju nebesku Majku. Ispričat ću ti priču o njezinom Bezgrešnom začeću. Samo ja, koji sam Tvorac, mogu dostojno govoriti o tom divnom i veličanstvenom činu. Njena djela, riječi i koraci – prije nego li su zaživjeli u njoj – začeti su u meni, Sinu Boga živoga. Njezina ljubav, začeta u mojoj, obuhvatila je sve i svakoga i ljubila kako Bog ljubi; s istim žarom prema nama (Trojstvu) i prema svim stvorenjima. Čak su i njene molitve bile začete u mojima.“ … „Dijete moje, doista nitko nije vrijedan govoriti o Bezgrešnom začeću moje Majke. Ni Crkva sve do sada nije otkrila doli maleni dio znanja o njenoj svetosti, veličini i darovima kojima je obilovala. Samo ja, koji sam ju u sebi začeo, mogu pripovjediti istinu o njezinu životu i otkriti čudesa koja je naš božanski Fiat u njoj ostvario.“

POBOŽNO HODOČAŠĆE DUŠE U VOLJI BOŽJOJ, Fiat! Fiat! Fiat! (21)

                                                                                       21 Moj izmučeni Isuse, iznova te vode Pilatu i nove muke te očekuju. Osuđuju te na bičevanje. Svlače tvoje odijelo, vežu te uz jedan stup da bi te okrutno bičevali, i ja grlim tvoja božanska stopala, kako bih utisnula moj "LJUBIM TE" u svaki udarac koji primaš, u svaku ranu koja se otvara, u svaki komadić tvoga tijela koji ti otkidaju. Želim vikati "LJUBIM TE" i moliti te da svučeš s nas odjeću ljudske volje i obučeš nas u odjeću tvoje Volje, kako ne bismo ništa drugo osjećali ni vidjeli, osim tvoga najuzvišenijeg " FIAT ".

POBOŽNO HODOČAŠĆE DUŠE U VOLJI BOŽJOJ, Fiat! Fiat! Fiat! (20)

                                                                                          20 Moj ožalošćeni Isuse, [67] ti si ostao u sakramentu Euharistije, bilocirajući svoj život u svaku hostiju da bi mogao sići u svako srce i biti na raspolaganju stvorenjima, i da im kažeš: "Ne ostavljam vas, nego ostajem sa svima vama, kako bih mogao oblikovati kraljevstvo moje Božanske Volje posred svoje djece", tvoja ljubav ostaje zadovoljena i ulazi u more tvoje Muke.

POBOŽNO HODOČAŠĆE DUŠE U VOLJI BOŽJOJ, Fiat! Fiat! Fiat! (19)

                                                                                       19 Ljubljeno moje Dobro, gledam kako iznova upravljaš svoje korake prema Jeruzalemu, i ja te pratim s mojim "LJUBIM TE, KLANJAM TI SE, BLAGOSLIVLJAM TE, ZAHVALJUJEM TI". Ali kolika je bol tvoga srca kada ulazeći u hram vidiš kako je oskvrnjen, kao da bi bio kakva tržnica a ne kuća tvoga Oca? I ti uzimaš bičeve i s blagošću i božanskom vlašću udaraš slijeva i desna, sve isprevrćeš i tjeraš van oskvrnitelje hrama. Snazi tvoje vlasti i tvoga čina [64] nitko se ne usudi oprijeti i svi bježe. Moj Isuse, božanski vladaru, moj "LJUBIM TE" ovija one bičeve, kako bih te molila da ih ponovo uzmeš i istjeraš van našu ljudsku volju, koja je oskvrnula živi hram, koji su naše duše. Daj, udari je tako da se ne usudi vladati i da prepusti svoje kraljevsko mjesto Božanskoj Volji. 

POUKA O KRUGOVIMA, 4.dio

  Od sada nisi više nikad sam jer se Isus bilocira u tebe i koristi tvoje ruke, tvoja stopala, tvoj glas. Isus s tobom čini sve u tvome tijelu jer se koristite istom Voljom, njegovom Voljom. Ti si sada živuća hostija poput one u svetohraništu. Samo još imaš ruke, dlanove, noge i glas kojim se Isus može služiti.

POUKA O KRUGOVIMA, 3.dio

Kako budeš rastao u Božjoj Volji, Duh Sveti će te voditi u tvojim osobnim krugovima i oni će se nadodati u tvoje dane pune djela u Božjoj Volji. Kada ti krugovi postanu spontani, dio tebe, kao što ti je prirodno da pališ svjetlo kada ulaziš u mračnu sobu, bit ćeš na dobrom putu života u Božjoj Volji.

POUKA O KRUGOVIMA, 2.dio

  Idemo zajedno činiti jednostavne krugove dok si ti strijelac usred utakmice finala kupa kupova. Pokušaj ovako: Čekaš prvu dodanu loptu. Zamisli Isusa kako zajedno s tobom gura hrpu igrača nogometa prema Božjem prijestolju. Odlučiš da bi mogao dodati i sva djela rukometaša, odbojkaša, košarkaša i hokejaša na svoju gomilu. Eto, napravio si krug već prije prvog dodavanja.

POUKA O KRUGOVIMA, 1.dio

  Pouka o krugovima Sve je stvorenje dio stvaranja. Zato su krugovi koje možeš raditi beskonačni. Možeš činiti jedan obični, opći krug… „Uzimam u posjed sva djela svih ljudi i dajem ti ih, Oče, ujedinjena s mojom ljubavlju prema tvojoj slavi i u ime svih duša, prošlih, sadašnjih i budućih. Neka dođe tvoje Kraljevstvo!“

POBOŽNO HODOČAŠĆE DUŠE U VOLJI BOŽJOJ, Fiat! Fiat! Fiat! (18)

                                                                                       18 Ljubljeno moje Dobro, Ti nastavljaš svoj javni život i posvuda lomiš svoju božansku Riječ i tješiš ožalošćene. Čuješ jednu majku kako oplakuje svoga mrtvog sina i ide ga sahraniti. Tvoje se srce ne može oduprijeti suzama jedne majke koja plače; ti se približavaš lijesu, pozivaš ga u život i vraćaš ga njegovoj majci. Moja Ljubavi, moj "LJUBIM TE" ne ostavlja te u ovom svečanom trenutku kada vraćaš život jednom mrtvacu i ja te molim da pozoveš na život tolike duše koje su umrle [60] tvojoj Božanskoj Volji i obrišeš suze svoje Božanske Volje koje su također tvoje i koja više od Majke toliko vjekova plače gledajući toliku djecu koja su za Nju umrla .

POBOŽNO HODOČAŠĆE DUŠE U VOLJI BOŽJOJ, Fiat! Fiat! Fiat! (17)

                                                                                       17 Moj Isuse, dragi moj Živote, vidim kako odlaziš od svoje Mame, ali vaše volje se ne odvajaju, i Ti sam, posve sam, polaziš da bi započeo svoj javni život. Tvoji su koraci usmjereni prema Jeruzalemu, kako bi u Hramu navijestio tvoju božansku riječ i rekao otvoreno da si Ti onaj koji je pravi Mesija, od njih željen i očekivan. Ali kolike tjeskobe u tvom srcu, [55] kolike boli! Na tvoj navještaj umjesto da se bace do tvojih nogu i prihvate te kao svoga nebeskog Spasitelja, gledaju te s mrkim pogledom, slušaju te gunđajući, toliko da ti se nitko ne približava kako bi rekao "dođi u moju kuću". Ti zato ostaješ sam; zbog nezahvalnosti ovoga naroda prisiljen si prositi kruh i povlačiti se izvan naselja, sam, noću, imajući zemlju za krevet a za krov zvjezdano nebo. Zvijezde sa svojim blagim svjetlucanjem prave ti društvo i ti provodiš noći u suzama i molitvi za iste one koji te ne žele prepozna

POBOŽNO HODOČAŠĆE DUŠE U VOLJI BOŽJOJ, Fiat! Fiat! Fiat! (16)

                                                                                       16 Ljubavi moja i živote moj, Isuse, vidim da prije nego što si započeo svoj javni život, ljubav tvoga gorućeg Srca nosi Te da prisustvuješ svadbi u Kani, zajedno sa svojom Mamom, i ja slijedim tvoje korake sa svojim "LJUBIM TE". Osjećam da tvoje Srce pulsira ljubavlju i bolom, zato što Te podsjeća na jedne druge zaruke u kojima si prisustvovao i koje si blagoslovio, one u Edenu, nevinih Adame i Eve. Dvostruko zaručništvo: zaručništvo između Božanske Volje i ljudske; zaručništvo između čovjeka i žene, u kojem si njima kao miraz dao sva stvorenja i tvoju Božansku Volju pulsirajuću u njihovim srcima [53] i u svim stvorenim stvarima.

MALA KRUNICA BOŽJE VOLJE - AUDIO

Slika
Sveti Hannibal di Francia bio je jedan od izvanrednih Luisinih ispovjednika. Pred kraj svog života sastavio je malu brojanicu koja se moli na zrnca svete krunice. Molio ju je svaki dan, često i više puta dnevno, osobito u bolesti, pred smrt. Pozivamo vas da i vi svakodnevno zazivate Božju Volju moleći ovu krunicu!

POBOŽNO HODOČAŠĆE DUŠE U VOLJI BOŽJOJ, Fiat! Fiat! Fiat! (15)

                                                                                         15 Moje Nebesko najviše Dobro, žurim se kako bih te slijedila, u protivnom neću imati dovoljno vremena slijediti te u svemu. Vidim te kako se spremaš poći u pustinju i kako s tjeskobom u srcu, i s bolnom ljubavlju, govoriš svojoj Mami: "Zbogom, ostani, o Mama; umjesto mene ostavljam ti svoj božanski " FIAT ", da Ti bude na pomoć, kao tvoj život i kao vezu zajedništva između Mene i tebe. Moja Volja reći će ti sve što će učiniti tvoj Sin i ti ćeš me slijediti u svemu, tako da, makar daleko, Ona će te držati toliko blizu da ćemo se osjećati kao jedno".

POBOŽNO HODOČAŠĆE DUŠE U VOLJI BOŽJOJ, Fiat! Fiat! Fiat! (14)

                                                                                          14 Živote moj, Djetešce Isuse, vidim da je tvoje progonstvo završilo i vraćaš se u Nazaret; i ja Te želim slijediti korak po korak, štoviše želim Te pratiti s kišom mojih "LJUBIM TE, KLANJAM TI SE, BLAGOSLIVLJAM TE". Zato pozivam u pomoć Sunčevu svjetlost da pljušti kao svjetlo "LJUBIM TE", svjetlucanje zvijezda da pljušte "LJUBIM TE", silovitost vjetra kako zavija, urliče, zviždi da tako pljušti "LJUBIM TE, LJUBIM TE"; pozivam sve ptice nebeske da Te prate sa svojom glazbom, pjesmama i cvrkutom "LJUBIM TE, LJUBIM TE"; pozivam janjiće kako bi blejali "LJUBIM TE; pozivam more, da izađe na svoje obale i prati Te svojim valovima koji zapljuskuju "LJUBIM TE". [44] Ali, znaš li što želi tvoja malena kćer s ovom kišom "LJUBIM TE"? Da mi dadeš Kraljevstvo svoje Volje. I dok se Ti zatvaraš u Nazaret, ja se zatvaram s Tobom, nastavl

LITANIJE LJUBAVI EUHARISTIJSKOM SRCU ISUSOVU

Slika
ISUSE, Ljubavi uzvišena,  ljubim te tvojom Voljom!

POBOŽNO HODOČAŠĆE DUŠE U VOLJI BOŽJOJ, Fiat! Fiat! Fiat! (13)

                                                                                            13 [42] Moje nebesko Djetešce, tvoja ljubav tjera Te da iziđeš iz malene nastambe i egipatski dječaci, privučeni tvojom ljepotom, okupljaju se oko Tebe, i Ti im govoriš s toliko ljubavi da Te slušaju očarani. Dok ih poučavaš, završavaš s blagoslovom i trčiš svojoj Mami, zato što njezina ljubav odjekuje u tvom Srcu i kada Te zove, Ti trčiš u njezin zagrljaj.

ŽELIŠ LI STEĆI PRIJATELJA U NEBU?

Slika
  Tijekom mjeseca studenog, koji je Crkva posvetila spomendanu pokojnih   i molitvi za njih, dobro je podsjetiti se na obećanja koja je Blažena Djevica Marija dala Elizabeti Kindelmann, mađarskoj mističarki,   za duše preminulih koje su u čistilištu:

POBOŽNO HODOČAŠĆE DUŠE U VOLJI BOŽJOJ, Fiat! Fiat! Fiat! (12)

12 Moje drago Djetešce Isuse, ja Te slijedim a Ti si već stigao u Egipat i vidim da Te svugdje prati bol, suze, zaborav, ostavljenost od svih, toliko da si prisiljen ući u jednu bijednu, lošu kolibu izložen vjetrovima i kiši; nitko na svijetu ne nudi Ti niti jedno maleno boravište. Oh, kako jecaš, moje nježno Dijete, gledajući kako tvoje maleno Čovještvo trpi istu sudbinu tvoje klanjanja dostojne Volje [39], jer Joj nitko dragovoljno ne nudi boravište svoje duše da bi mogla kraljevati i vladati. Pa ipak, Ona stoji posred njih, Ona je kao beskućnica, već dobrih šest tisuća godina ona traži smještaj i ne nalazi ga, a Ti, Ljubavi moja, plačeš zbog boli tvoga Božanskog "FIAT".

POBOŽNO HODOČAŠĆE DUŠE U VOLJI BOŽJOJ, Fiat! Fiat! Fiat! (11)

  11             Moje ljubljeno Djetešce, dok Ti još krvari rana obrezanja, jedna druga bol te dostiže: jedan čovjek tiranin želi Te mrtvoga, i Ti si prisiljen bježati u Egipat, da bi se sklonio na sigurno; simbol zlobne ljudske volje koja progoni Volju Božju kako ne bi kraljevala.

POBOŽNO HODOČAŠĆE DUŠE U VOLJI BOŽJOJ, Fiat! Fiat! Fiat! (10)

  10             Moje nježno Djetešce, moj "LJUBIM TE, BLAGOSLIVLJAM TE, ZAHVALJUJEM TI" slijedi Te posvuda, da bih izmolila tvoj " FIAT ". U svakom tvome uzdahu i otkucaju, u tvome jeziku, u zjenicama tvojih očiju, [34]  kako se umnažaju kaplje tvoje krvi u tvome malenom Čovještvu želim utisnuti moj "LJUBIM TE", moj poljubac na svaku od tvojih svetih misli, u zagrljaju i rukama tvoje Nebeske Mame i Sv. Josipa, tako da kad Te oni privinu na svoje grudi, Ti čuješ moj "LJUBIM TE". Također i u dahu životinja koje dišu, zagrijavaju Te i klanjaju Ti se, nijeme do tvojih nogu, želim da osjetiš moj "LJUBIM TE" koji moli od Tebe tvoj Božanski " FIAT ".

POBOŽNO HODOČAŠĆE DUŠE U VOLJI BOŽJOJ, Fiat! Fiat! Fiat! (9)

  9             Uzvišena Mama moja, previše sam malena; ne želim biti bez Tebe, svim svojim djelima pridruži i moja da budu jedan sami čin, i da zajedno s Tobom molim Kraljevstvo Božanske Volje. Zato, u istom Božanskom " FIAT ", slijedim Začeće Riječi u tvome materinskom krilu, kako bih stavila u Njega pratnju svih mojih djela, moj trajni "LJUBIM TE", moje male žrtve, tako da dok ga Ti začinješ u Tebi, ja Mu pružam moja djela zajedno s tvojima i molim Ga da po onoj velikoj ljubavi koju je pokazao u silasku s Neba i u zatvaranju u maleni zatvor tvoga krila, dođe  Kraljevstvo Božanske Volje.