Postovi

Prikazuju se postovi od veljača, 2023

Dva niza stuba prema nebu

Slika
  Luisa je opisala viđenje koje joj je Isus dao:   „Učinio je da vidim dva niza visokih stuba, od zemlje do neba. Na jednima je bilo više ljudi, a na drugima tek nekolicina. Stube na kojima je bilo malo ljudi bile su od čistog zlata. Onih nekoliko ljudi koji su se uspinjali, svi su nalikovali na Isusa; svaki od njih je bio Isus. Druge stube - gdje je bilo mnogo ljudi, izgledale su kao drvene, a mnogi na njima su se mogli razlikovati. Gotovo svi ljudi su bili niski i nerazvijeni. Isus mi reče:  ‘Kćeri moja, na stubama od zlata su oni koji žive svoj život unutar moga života. Tako da mogu reći: Oni su moja stopala, moje ruke, moje srce, cijeli Ja. I sama vidiš da su svi oni drugi ja. Oni su potpuno za mene i ja sam njihov život. Njihova djela su sva od zlata i neprocjenjive vrijednosti, jer su božanska. Nitko nikada ne bi mogao dosegnuti njihovu visinu, jer su skriveni u meni. Samo u Nebu imat će se savršeno znanje o njima.   Na drvenim stepenicama, na kojima ima mnogo ljudi, nalaze se du

Duše u Božjoj Volji tvore žive hostije

Slika
  Svi Luisini svesci, Sati Muke, Djevica Marija u kraljevstvu Božje Volje i Luisina pisma detaljno objašnjavaju Isusov skriveni život, gdje je svaki njegov dah trebao obnoviti Kraljevstvo kako bi Otac bio u potpunosti proslavljen. Ovo je tajnoviti život koji on želi nastaviti u našim životima u Božjoj Volji. Možemo biti žive hostije u kojima Isus može djelovati. Čak ni Blažena Majka više nema to “pobjedničko djelo.” Ovo djelo rezervirano je za one na zemlji koji još uvijek mogu koristiti svoju slobodnu volju i napraviti izbor između ljudskih ili božanskih djela.   Nema veće ljubavi koju možete dati Isusu od one koja polaže svoj život i dopušta da se preobrazi u drugog Isusa ovdje na zemlji. I dok Isus uspostavlja svoje Kraljevstvo u pojedinačnim dušama sinova i kćeri Božje Volje, Kraljevstvo će se izliti nad svim Božjim stvorenjima.

Bog nas je stvorio da radimo stvari s njime

Slika
  Krugovi se šire preko stvorenog svemira u nestvoreni. Shvaćate li da čovjek nije pao u grijeh, sve bi duše sudjelovale u Božjem vlastitom božanskom djelovanju? Usmjeravali bismo anđele, pomagali u održavanju planeta, stvarali nove svemire... Nije Bogu potrebna pomoć, nego nas je stvorio da radimo stvari s njime - da budemo dijelom njegova Božanstva. Sve bi duše sudjelovale čak i u Božjoj aktivnosti koju ne razumijemo u potpunosti. Bili bismo točno usred Božanske procesije s Ocem koji vječno rađa Sina. Sudjelovali bismo u izlijevanju ljubavi između Oca i Sina iz koje proizlazi Duh Sveti!   Isus je rekao Luisi da hijerarhija sinova i kćeri Božje Volje na nebu odgovara razinama devet zborova anđela. Serafska razina duša u Božanskoj Volji na nebu su oni koji su obilazili zemlju ulazeći u samu Božju aktivnost. Oni su s Bogom učinili da sunce sja; uputili su anđele da dijele milosti; ulazili su u ljude tijekom službi ozdravljenja Duhom Svetim i liječili ih, činili da počivaju u Duhu i da p

Neprestano ponavljaj krugove!

Slika
  Za dobre duše koje odgovaraju na krugove koje čine oni koji žive u Božanskoj Volji, posao započet u njima ovdje na zemlji može se nastaviti u tri razine čistilišta. Bog će imati koristi od svojeg stvorenja u svima. Imat će ono što ima u svojim svecima, bilo u dušama dok su na zemlji ili, eventualno, na nebu.   Neke od duša koje odgovore na milost mogu čak primiti dar Božje Volje dok su na zemlji. Luisa je jednom molila da sve duše rođene na određeni dan prime dar Božje Volje. Zbog ovog kruga, svaka beba rođena na taj dan dobila je priliku u nekom trenutku tijekom svog života prihvatiti dar života u Božjoj Volji. Sasvim sigurno, neki su se odazvali i postali dio skrivene vojske, tiho radeći djela i krugove kako bi ostvarili Božji plan.   Na neki tajanstven način Bog prima slavu koju zaslužuje i za duše koje su izgubljene jer ne odgovaraju na milost i biraju pakao. Isus, Blažena Majka i Luisa su uzeli u krug i predali Ocu, za njegovu slavu, sva djela koja je stvorio Otac, djela koja su

24 SATA MUKE GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA - 7. SAT

Slika
  SEDMI SAT MUKE GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA OD 23 SATA DO PONOĆI Treći sat agonije u Getsemanskom vrtu (Luisa): Slatko moje Dobro, srce mi ne može više izdržati. Gledam te i vidim kako si na izdisaju. Toliko krvi u potocima teče iz cijelog tvoga tijela da se više ne možeš održati na nogama, pa padaš kao u nekakvu vodu. Ljubavi moja, srce mi se para dok te gledam tako slaba i sasvim iscrpljena. Lice i tvoje stvoriteljske ruke naslanjaju se na zemlju i natapaju je Krvlju. Čini se da rijekama nepravdi i zločina koja ti šalju stvorenja uzvraćaš rijekama svoje Krvi kako bi svi ovi grijesi bili potopljeni u njoj. Tako Krvlju želiš svakome dati potpisani odgovor tvoga oproštenja. Ali, molim te, o moj Isuse, podigni se, previše je ovo što trpiš; neka tvojoj ljubavi bude dovoljno što si do sada pretrpio! I, dok se čini da će moj ljubljeni Isus izdahnuti u vlastitoj Krvi, ljubav mu daje novi život. Vidim ga kako se teškom mukom pomiče, ustaje, i tako natopljen Krvlju i blatom, čini se da želi

Isus može preokrenuti pustoš grijeha i stvoriti raj u duši

Slika
Evo nevjerojatnog dijela! Darom Božje Volje tvoji su krugovi Isusovi.

24 SATA MUKE GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA - 6. SAT

Slika
  ŠESTI SAT MUKE GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA OD 22 DO 23 SATA Drugi sat agonije u Getsemanskom vrtu (Luisa) Reci mi, Dobro moje, kamo želiš ići? Ah, razumjela sam: ideš potražiti svoje ljubljene učenike. Ja te želim pratiti, ako bi zateturao da te mogu pridržati. Ali evo, Isuse, jedne drugačije gorčine za tvoje Srce: oni već spavaju. Ti ih zoveš, uvijek samilostan, budiš ih i očinskom ljubavlju prekoravaš.Pozivaš da bdiju i mole. Vraćaš se u vrt i nosiš drugu bol u Srcu. U toj boli vidim, moja Ljubavi, sve mlakosti tebi posvećenih duša koje se zbog napasti, stanja duše ili nedostatka mrtvljenja, umjesto da se privinu uz tebe u bdijenju i molitvi, prepuštaju samima sebi. One se, nemarne, umjesto da napreduju u ljubavi i sjedinjenju s tobom, povlače natrag. Žalim te, božanski Ljubitelju, i dajem ti zadovoljštinu za nezahvalnost tvojih najbližih. Ovo su uvrede koje silno ožalošćuju tvoje Srce i tolika je i takva njihova gorčina da te baca u bunilo.

Pogledaj oko sebe

Slika
    Pogledaj oko sebe. Postoje doslovno milijuni krugova koje treba napraviti.

Sagledaj širu sliku

Slika
  Krugovi su nastavak Isusove molitve. To se najbolje može razumjeti ako sagledaš širu sliku. 

Povratak u red, mjesto i svrhu za koje smo stvoreni

Slika
Gdje si kada Isus diše u tvome disanju? Ti si prisutan čineći sve s njime.

24 SATA MUKE GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA - 5. SAT

Slika
  PETI SAT MUKE GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA OD 21 DO 22 SATA Prvi sat agonije u Getsemanskom vrtu (Luisa) O moj božanski Otkupitelju Isuse, povedi me s trojicom tvojih dragih apostola. Želim prisustvovati tvojoj agoniji u Maslinskom vrtu! Upozorena blagom opomenom koju si dao Petru i drugoj dvojici pospanih apostola želim bdjeti barem jedan sat s tobom u Getsemaniju, želim osjetiti barem jednu bol tvoga umirućeg Srca, jedan uzdah tvoga mučnog uzdisanja. Želim usmjeriti svoj pogled na tvoje božansko lice i promatrati kako postaje blijedo, uznemireno, kako trpi, kako se spušta sve do prašine...! Već vidim, o izmučeni moj Isuse, kako teturaš, padaš, sad na jednu stranu, sad na drugu, kako se tvoje ljubljene ruke ukočene krše. Čujem tvoje jecaje, uzdahe ljubavi i neshvatljive boli koje uzdižeš prema Nebu!

Isus te ne ostavlja kad padneš

Slika
  Što se dogodi ako prekineš kontinuirani slijed božanskih djela upotrebom ljudske volje?

Isusovi prsti rade u tvojima

Slika
    Isus čini ljudska djela božanskima i nastavlja svoje djelo u tebi. On živi drugi život u tebi jer si prihvato dar života u Volji Božjoj. U tvom životu on nastavlja svoje udisaje, kretnje, misli, riječi - to su sve božanska djela koja se umnožavaju kroz sva stoljeća i sve duše kako bi ih učinio božanskima koristeći se djelima na koja pristaje ljudska volja. Na taj način Otac dalje prima slavu i ljubav koju bi trebao primati. Sada sva ljudska djela, od prvog do zadnjeg čovjeka, postaju božanska – jedina djela vrijedna svetoga Boga.    Također, duše bi trebale imati koristi od ovih božanskih djela ako izaberu na njih odgovoriti. Isus opisuje to Luisi:   „Unatoč činjenici da je djelo jedno, ono sja kao Sunce na sva stvorenja; neke uljepšava, neke oplođuje milosrđem; neke oslobađa od hladnoće, drugima omekšava srca; nekima osvjetljava tamu, a neke pročišćuje i raspaljuje, darujući svakome drugačije, prema onome što im treba, i prema većoj ili manjoj raspoloživosti pojedine duše... Svaki

Zaviri u Isusov skriveni život

Slika
  “Samo nastavi činiti svoja djela i krugove” jest dobar savjet, ali nije nešto koristan ako ne razumijemo što djela i krugovi zapravo jesu. Ne brini, “činiti svoja djela i krugove” također je proces učenja.

Patnja je najdragocjeniji dar

Slika
Ako se patnja nastavi nakon što je duša potpuno predana daru života u Božjoj Volji, ona ne služi pročišćavanju te duše. To je već učinjeno. Sada duša osjeća Isusovu patnju i dobrovoljno pati s njime kako bi zadovoljila Božju pravdu, olakšala Isusu, smanjila kaznu, ili spasila duše. Blaženoj Majci nije bilo potrebno pročišćenje. Ona je začeta potpuno čista i potpuno zaposjednuta Božjom Voljom. Sva njezina patnja bila je kao patnja savršene duše koja samu sebe nudi kao žrtvu.   Svesci jasno prikazuju Luisino napredovanje - ona je polagano krenula s ogorčenim primjedbama, patnjama i sumnjama u “Raj na zemlji” ispunjen mirom (čak je nastavila povremeno dobrovoljno teško patiti). Ovaj mir dostupan je svakoj duši. Budi otvoren Božjem djelovanju, “žvači” ta “svjetla” i samo nastavi činiti svoja djela i krugove. Također zapamti, živeći u Božjoj Volji možeš patiti zbog dvije svrhe u Božjem planu - u svrhu pročišćenja i kao paćenička duša. Upravo je patnja najvredniji dar koji Bog može dati. 

Božja Volja nadomješta i nadmašuje sve

Slika
  Isus je rekao Luisi: “Pusti “stroju” moje Volje da te samelje toliko da ne ostane ništa ljudskog u tebi.” Dok Bog radi ono što mora raditi u tebi kako bi te potpuno uronio u Božju volju, ti se ponekad možeš osjećati kao da si u stroju koji melje. 

Ako te Bog nauči nešto o životu u Božjoj Volji, nemoj to zaboraviti

Slika
  Kako čitaš sveske i činiš svoje krugove u Božjoj Volji, Bog će te prosvijetliti, upaliti nova svjetla u tvom umu i duši. Ti “bljeskovi svjetla” se mogu opisati kao trenutci istine koje ti pomažu uroniti dublje u ocean Božje Volje.    Evo praktičnog savjeta kojeg nam donosi Isus. On je objasnio Luisi da duše kojima su dane istine često dopuštaju tim “bljeskovima svjetla” da ih napuste poput munja, prođu kroz njih. Isus govori Luisi da duše trebaju “zagristi” te “bljeskove svjetla” kako bi usvojile istine, da postanu dio njih.  Vrlo jednostavno. Ako te Bog nauči nešto o životu u Božjoj Volji, nemoj to zaboraviti. Razmisli o tome i služi se time. Čak je i Blaženoj Majci trebalo neko vrijeme da razmisli o onome što joj se događalo u životu.

24 SATA MUKE GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA - 4. SAT

Slika
  ČETVRTI SAT MUKE GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA OD 20 DO 21 SAT Euharistijska večera Slatka moja Ljubavi, neiscrpna u svojoj ljubavi, promatram te dok sa svojim dragima učenicima završavaš obrednu večeru I, ustajući od stola, zajedno s njima pjevaš himan zahvale Ocu za hranu koju vam je darovao i na taj način želiš nadoknaditi za sva pomanjkanja zahvalnosti od strane stvorenja i za mnoga sredstva kojima uzdržava naš tjelesni život. Zato u svemu što činiš, dodiruješ ili gledaš ti imaš uvijek na usnama riječi Neka ti je hvala, o Oče! I ja, sjedinjenja s tobom, uzimam riječi s tvojih usana i želim govoriti uvijek i u svemu: " Hvala za mene i za sve", i tako nastavljam nadoknađivati za pomanjkanje zahvalnosti. ... Isuse, slatka Ljubavi moja, daj da ja budem tvoja mala hostija koja će cijeloga tebe, kao živuća hostija, u sebi uvijek nositi. Možemo moliti ovu molitvu koja je proistekla iz razmatranja 4. sata Muke. Oganj tvoga Srca postaje moj život O, moj Isuse, pogledaj me i sj

Hodaj ili trči bez zaustavljanja!

Slika
  Jedno od velikih iskušenja koje ti se može dogoditi jest: koristiti se svojim djelima i krugovima kako bi pokušao manipulirati Bogom.

Sve što se događa u danu događa se Isusu

Slika
Ovaj preokret, od svijeta usmjerenog na “ja” na svijest usmjerenu na Boga ostvaruje “raj na zemlji” - onakav kakav uživaju sveci. To je promjena u našoj perspektivi - vidjet ćemo svijet onakvim kakav stvarno postoji, a ne iluziju koju je stvorio grijeh. Počet ćemo davati Ocu plod od njegova stvorenja - ljubav koju on već uživa u svetima.   Preko mnogih svezaka Luisinih spisa, Isus polako razotkriva istinu o našem postojanju u Božjoj Volji. Objašnjava joj da je sve što se duši dogodi tijekom dana „specijalitet ljubavi od Boga; ako je to zadovoljstvo – Bog toliko voli dušu da joj daje materijalno zadovoljstvo; ako je to patnja – on toliko voli dušu da dopušta duši da sudjeluje u njegovom trpljenju.   Promjena perspektive se nastavlja: Isus objašnjava Luisi da se sve što se događa duši u Božanskoj Volji zapravo događa njemu. Ti si samo tu s Isusom, skriven u njemu.   Svi moramo napraviti ovu promjenu perspektive. Kada vidimo da se događaji dana odvijaju kao da se ne događaju nama, već da

Pusti Isusa da bude glavni

Slika
  Evo jedan provjeren savjet.

Naaman se pere u rijeci Jordan

Slika
  U Bibliji je prorok Elizej dao Naamanu, poganskom zapovjedniku, do znanja da će ga Bog izliječiti od gube ako se opere sedam puta u rijeci Jordan.

Isus želi...

Slika
  Nema sumnje - jako je teško živjeti kao ništa. Zapravo, nemoguće je bez Božje pomoći. Evo što je Isus rekao Luisi da učini: 

Isusov dah daje život i pokretljivost svima.

Slika
  Još jedan savjet koji je Isus dao Luisi uključuje nužan aspekt života u Božanskoj Volji - spoznaja naše “ništavnosti”. Čak i “Zazivi Božanskoj Volji” počinju s: “Bez tebe sam ništa. Bože moj, ti si sve.” Zapravo, kad bi se Bog u ovom trenutku nas odrekao, ne bismo bili ni šaka praha; jednostavno bismo prestali postojati. Volja Očeva donosi nam svaki naš dah na krilima anđela. Ona održava postojanje svake stanice u našem tijelu u svakom trenutku. Teško nam je – pogotovo ako živimo u društvu gdje je poniznost posljednja stvar kojoj bi nas netko poučio – prihvatiti ovu istinu. Možemo ju razumjeti, ali teško ju živimo. Kako bismo živjeli ovu istinu, morali bismo prestati razmišljati o samom sebi. To ima smisla. Kad bi stvarno prepoznao da postojiš samo u Bogu i da si bez Boga ništa, prestao bi misliti na sebe. Uostalom, ako si ništa, nemaš o čemu razmišljati.

24 SATA MUKE GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA - 3. SAT

Slika
  Službenica Božja Luisa Piccarreta piše " 24 Sata Muke Gospodina našega Isusa Krista" kontemplirajući svoga Raspetog Zaručnika i sudjelujući u njegovim patnjama.

Grijesi jezika

Slika
  Neki od grijeha koji su najdublje ukorijenjeni u našem svijetu su grijesi jezika. Jednostavno ne možemo prestati misliti o drugim ljudima. Dok budeš rastao u Božjoj Volji, Bog će oko tebe stvarati svakakve okolnosti kako bi te naučio gledati svoja posla. Isus je Luisi dao jedno vrlo prizemno rješenje ovog problema – ne gledaj svojeg bližnjeg i nećeš ga suditi.  Ni tren ne smije biti izgubljen na suđenje drugih kada možemo moliti s Isusom u daru Božje Volje. Ima previše djela i krugova koje trebamo činiti.

Bojno polje uma

Slika
  Kako Bog bude čistio, bit će mnogih bitaka dok se budeš držao svojih loših navika i navezanosti na ovaj svijet.