Postovi

Prikazuju se postovi od prosinac, 2022

Bog te čisti

Slika
    Tijekom tog procesa čišćenja, Bog će tkđ. iz tebe odstraniti svako svjetovno ponašanje.

Nemoj gubiti vrijeme vršeći svoju ljudsku volju!

Slika
   Nemoj misliti da ćeš biti savršen kad počneš živjeti u Božjoj Volji. Treba proći dosta vremena prije negoli te Božja Volja u potpunosti počne ispunjavati. To je zato što je svatko od nas od rođenja koristio samo svoju ljudsku volju kao pogon, što se ne može promijeniti samo tako u tren oka.

Avantura koja može dovesti raj na zemlju

Slika
„ODRIČEM SE SVOJE VOLJE I TRAŽIM DA ŽIVIM U BOŽJOJ VOLJI.“   Ovo bi mogla biti najvažnija rečenica koju si ikad izgovorio u svom životu. Time potvrđuješ Bogu da ne želiš više koristiti svoju volju nego njegovu. Želiš se vratiti na prvotno stanje u kojem su bili Adam i Eva prije pada, tj. prije istočnog grijeha.

Bože, mogu li živjeti u tvojoj Volji?

Slika
 Ako stvarno želiš taj dar življenja u Božjoj Volji, Bog će ti ga dati. On želi još više od tebe samoga da dobiješ taj dar.

Kako Bogu dati savršenu i beskrajnu slavu?

Slika
Prije nego li je dar Božje Volje dan Luisi ljudi su imali dvije mogućnosti: činiti Božju Volju ili svoju. Sad imamo treću mogućnost: živjeti u Božjoj Volji. Važno je razumjeti razlike između ovo troje.

Što su Isus i Marija u sebi činili za nas?

Slika
  Doživjela je osamdesete godine života i napisala 36 svezaka. Isus je odredio ime njezinim spisima. „Knjiga Neba – poziv stvorenju na red, mjesto i svrhu za koje ga je stvorio Bog“.

SVETKOVINA ROĐENJA GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA

Slika
SVETKOVINA ROĐENJA GOSPODINA  NAŠEGA ISUSA KRISTA

BOŽIĆNA DEVETNICA 9. DAN

Slika
Deveti dan Deveti sat = deveto preobilje Ljubavi Ljubav u agoniji   „Kćeri moja, moje je stanje uvijek sve bolnije. Ako me ljubiš, upri svoj pogled u mene da vidiš možeš li svome malenom Isusu pružiti kakvo olakšanje. Jedna mala riječ ljubavi, jedan nježan dodir, jedan poljubac pružit će odmor mome plaču i mojim žalostima.

Uslišanje molitve "Oče naš"

Slika
  Pogledajmo kako Bog čini neke stvari. Židovi su molili za Mesiju stotinama godina. Bog je, konačno, odlučio da je pravo vrijeme da im odgovori na molitvu. Izabrao je poniznu malu djevicu iz Nazareta, Mariju, da nam svima da dar Mesije – malog Isusa.

BOŽIĆNA DEVETNICA 8. DAN

Slika
  Osmi dan Osmi sat = osmo preobilje Ljubavi Preklinjuća Ljubav „ Kćeri moja, ne ostavljaj me samoga. Položi glavu na krilo moje drage Mame pa ćeš i izvana moći čuti moje jecaje, moje vruće molitve. I, vidjevši da ni jecaji ni moje molitve ne pokreću stvorenja na sažaljenje prema mojoj Ljubavi, kao najsiromašniji od svih prosjaka, pružam svoju malenu ručicu i molim, barem iz samilosti, kao milostinju, njihove duše, njihove osjećaje, njihova srca.

"Oče naš"

Slika
Svaki kršćanin zna „Oče naš“. Ovo je jedina molitva kojoj je Isus poučio učenike. I samo ta činjenica je dovoljna da pažljivo poslušamo te riječi.

BOŽIĆNA DEVETNICA 7. DAN

Slika
  Sedmi dan Sedmi sat = sedmo preobilje Ljubavi Neuzvraćena Ljubav   Unutarnji glas nastavio je: „Kćeri moja, nemoj me ostavljati samoga u tolikoj samoći i tami. Nemoj izlaziti iz Mamina krila, da možeš promatrati sedmo preobilje moje Ljubavi.

Tajna dara Božje Volje i Božjeg plana leži u ...

Slika
Iako je Isus došao na ovu zemlju, te nam ostavio niz darova koji nam pomažu na stranputici, svijet se čini sve tamnijim i tamnijim mjestom. Nakon 2000 godina pomoći Duha Svetoga, milosti euharistije i drugih sakramenata, mi još uvijek tonemo sve dublje u kaosu ljudske volje.

BOŽIĆNA DEVETNICA 6. DAN

Slika
  Šesti dan Šesti sat = šesto preobilje Ljubavi Odbijena i zatočena Ljubav   „Kćeri moja, dođi, zamoli moju dragu Mamu da napravi malo mjesta u svome materinskom krilu da možeš vidjeti bolno stanje u kojemu se nalazim“. Tako mi se pričinilo u mislima da je naša Kraljica Mama, kako bi udovoljila Isusu, napravila malo mjesta i stavila me unutra, ali je bila takva i tolika tama da ga nisam vidjela.

Božji prvotni plan je odgođen

Slika
 Ako pobliže pogledamo ovih 6000 godina stranputica možemo vidjeti da Bog čovjeka nije ostavio. Imao je pričuvni plan da nas privede izvornom planu. Uključene su svakojake vrste pomoći. Ipak je to težak i dug put na kojemu nismo više posjedovali Božju Volju, a Sotona je raspolagao s mnoštvom groznih trikova da nas obmane.

BOŽIĆNA DEVETNICA 5. DAN

Slika
  Peti dan Peti sat = peto preobilje Ljubavi Usamljena Ljubav   Nutarnji glas nastavio je govoriti: „Kćeri moja, nemoj se udaljiti od mene, nemoj me ostavljati samoga, moja Ljubav ne želi biti sama. Još jedno preobilje moje Ljubavi jest to da ona ne želi biti sama. A znaš li čije društvo traži?

Čovjek pada sve dublje u kaos ljudske volje

Slika
Adam i Eva su i dalje dugo živjeli i bili jako pametni. Od vremena kad su živjeli u Edenskom vrtu, učinak življenja u Božjoj Volji bio je sve manji i manji za njih, njihovu djecu i djecu njihove djece.

BOŽIĆNA DEVETNICA 4. DAN

Slika
                                                                                                                                                                             Četvrti dan Četvrti sat = četvrto preobilje Ljubavi Djelatna Ljubav   „Kćeri moja, od goruće Ljubavi prijeđi na promatranje moje djelatne Ljubavi.

Adam i Eva pate. Pati i Bog...

Slika
  Sada su Adam i Eva patili od posljedica gubitka tog dara. Nisu više posjedovali dar ulivenog znanja. Sada su iskusili bol i nesreću. Počeli su stariti i približavati se smrti. 

BOŽIĆNA DEVETNICA 3. DAN

Slika
Treći dan Treći sat = treće preobilje Ljubavi Goruća Ljubav Jedan mi je nutarnji glas govorio: „Kćeri moja, položi glavu na krilo moje Mame. Promatraj iznutra moje maleno Čovještvo. Izgarao sam od Ljubavi.

Adam i Eva su pali na ispitu

Slika
Ono što se dogodilo bio je veliki čovjekov pad   Bog je Adamu i Evi dao ovaj dar života u Božjoj Volji. Oni nisu trebali ništa učiniti da ga zasluže. Bog je namjeravao iskušati ih da vidi može li im povjeriti ovaj dar i sve učinke koji proizlaze iz življenja u Božjoj Volji. 

BOŽIĆNA DEVETNICA 2. DAN

Slika
  Drugi dan Drugi sat = drugo preobilje Ljubavi Sputana Ljubav   Moj se um prenio u Majčinsko krilo i ostao zadivljen promatrajući Boga tako velikog na Nebu, a sada toliko poništenog, ograničenog, sputanog, da se nije mogao pomaknuti, pa čak ni disati. Unutarnji mi je glas govorio: „Vidiš koliko sam te ljubio? Molim te, daj mi malo više prostora u svome srcu, makni sve što nije moje pa ćeš mi tako olakšati da se mogu pomaknuti i disati.“

Adam i Eva imali su dar ulivenog znanja

Slika

BOŽIĆNA DEVETNICA 1. DAN

Slika
16 - 24. prosinca Prema spisima Službenice Božje Luise Piccarreta "Ja ću prepustiti svoje mjesto u Marijinom Majčinskom Srcu onome tko živi u mojoj Volji." (Isus Luisi Piccarreta u: Knjiga Neba, sv. 36, 28. prosinca1938.) UVOD Luisa Piccarreta piše: Kada sam imala otprilike sedamnaest godina pripravljala sam se devet dana za sveti Božić tako što sam prakticirala razne čine kreposti i mrtvljenja i posebno častila devet mjeseci tijekom kojih je Isus boravio u Majčinu krilu. Tu sam devetnicu obavila tako što sam devet dana po devet sati razmatrala o temama koje se odnose na otajstvo Utjelovljenja.

USUSRET BOŽIĆNOJ DEVETNICI - DEVET PREOBILJA LJUBAVI

Slika
16. - 24. prosinca Prema spisima službenice Božje Luise Piccarrete Sv. Hannibal di Francia o ovoj devetnici je rekao: "...Također vam kažem da čitajući devet božićnih vježbi, za koje smo već pripremili dokaze, čovjek ostaje zapanjen ogromnom Ljubavlju i neizmjernom patnjom našeg  Gospodina Isusa Krista za ljubav prema nama i za spasenje duša. Nikada ni u jednoj drugoj knjizi na ovu temu nisam pročitao tako dirljivu i prodornu Objavu!” Knjiga Neba, svezak 25, 16. prosinca 1928.: "Bila sam u svojim meditacijama, a kako danas započinje Devetnica djetetu Isusu, razmišljala sam o devet preobilnih darova njegova utjelovljenja. O njima mi je Isus pripovijedao s neizmjernom nježnošću i zabilježeni su u prvom svesku… „Zašto se želiš odupirati čitanju devet preobilja? Ah, ti ne znaš koliko života, koliko ljubavi i milosti sadrže. Moraš spoznati da je moja Riječ stvaranje, a ja sam pripovijedajući ti svih devet preobilnosti moje ljubavi u utjelovljenju ne samo obnovio svoju ljubav koja

U Edenskom vrtu sve je živjelo u Božjoj Volji

Slika
   U Edenskom vrtu sve je živjelo u Božjoj Volji. Sve životinje, biljke – baš sve – uključujući Adama i Evu. Svaki njihov udah, svaki korak, svaki osmijeh, svaka riječ i misao bili su u Božjoj Volji, a ne u njihovoj ljudskoj volji. 

Samo dvoje ljudi s ove slike su živjeli u Božjoj Volji...

Slika
  Svatko od nas dobro je upoznat s ovim događajem - naš Gospodin Isus Krist umro je za nas na križu. Ali ima nešto vezano za ovaj događaj što je Isus povjerio službenici Božjoj, Luisi Piccarreta, a o tome nismo dosad ništa znali. Samo dvoje ljudi s ove slike su živjeli u Božjoj Volji. To dvoje ljudi su Isus i Marija. Nitko drugi na cijelome svijetu u to vrijeme nije živio u Božjoj Volji – samo Isus i Marija. 

Serijal "Kapljica u neizmjernom moru Božje Volje"

Slika
  Na našem blogu započet ćemo s objavljivanjem kratkih tekstova iz serijala "Kapljica u neizmjernom moru Božje Volje". 

24 SATA MUKE GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA - 1. SAT

Slika
Ovo nisu obične molitve i razmatranja - ovo su molitve zadovoljštine. Gospodin je od Luise Piccarreta zatražio  da neprekidno razmatra posljednja dvadeset četiri sata njegove muke, počevši od trenutka rastanka s Majkom (prije ustanove Euharistije), sve do polaganja u grob. U svakom satu Muke Gospodin nas poziva da ga slijedimo i da ga utješimo našom ljubavlju. Tako ćemo putem ovih razmatranja, malo po malo, već prema tome koliko ćemo uranjati i produbljivati svaki prizor, svaku riječ, svaku istinu, svaku patnju, razumjeti koliko je velika ljubav Božja i bit će nam, stoga, nemoguće da ga ne ljubimo kako zaslužuje. Naučit ćemo otkrivati i upoznavati ne samo izvanjske patnje koje je Isus proživio, nego također i sve one nutarnje patnje koje su skrivene očima stvorenja: njegovu unutarnju Muku. Dakle, razmatrati jedan sat Muke znači sjediniti se s Isusom kako bismo činili ono što je On činio za vrijeme svakoga koraka svoje Muke. Na primjer: prikazivati molitve i zadovoljštine koje je On pr

SVETKOVINA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Slika
            Danas ćemo devet puta častiti Mariju zahvaljivanjem Božjoj Volji  što nam ju je darovala kao našu Kraljicu, Majku i Posrednicu. Izmolit ćemo devet puta Slava Ocu na čast Korovima anđela i moliti ih da se ujedine s nama u davanju Mariji sve one rastuće slave koju Božja Volja posjeduje. Uranjajući s anđelima i svetima u Božansku Volju, dat ćemo Mariji svu slavu koja joj dolikuje i koju smo joj dužni dati.

DEVETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU BLAŽENE DJEVICE MARIJE U BOŽJOJ VOLJI, 9. DAN

Slika
  9. Dan - 7. prosinca

DEVETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU BLAŽENE DJEVICE MARIJE U BOŽJOJ VOLJI, 8. DAN

Slika
  8. Dan - 6. prosinca

DEVETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU BLAŽENE DJEVICE MARIJE U BOŽJOJ VOLJI, 7. DAN

Slika
7. Dan - 5. prosinca

DEVETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU BLAŽENE DJEVICE MARIJE U BOŽJOJ VOLJI, 6. DAN

Slika
6. Dan - 4. prosinca

DEVETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU BLAŽENE DJEVICE MARIJE U BOŽJOJ VOLJI, 5. DAN

Slika
5. Dan - 3. prosinca

DEVETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU BLAŽENE DJEVICE MARIJE U BOŽJOJ VOLJI, 4. DAN

Slika
  4. Dan - 2. prosinca