KNJIGA NEBA, 14. svezak, 9. rujna 1922.

 

Oblikovavši čovjeka, Bog je oblikovao Kraljevstvo za sebe. Velika sreća Isusa kada u jednom stvorenju vidi ne samo sliku Svoga Čovještva, nego sve ono što je njegovo Božanstvo učinilo u Njemu.

Moj uvijek ljubazni Isus nastavlja govoriti o Presvetoj Volji. Pokazao mi je svoje otvoreno Srce iz kojega su izlazili mnogi potočići svjetla koje je natapalo sva stvorenja i oblikovalo mrežu svjetla nad svima. Potom mi je rekao: „Kćeri moja, stvarajući prvog čovjeka dao sam početak ljudskom rodu, a nakon što sam oblikovao njegovo tijelo, svojim svemogućim dahom udahnuo sam mu dušu. Drugim dahom - moglo bi se reći - udahnuo sam Samoga Sebe u dubinu čovjeka kako  bih ga vodio, upravljao i čuvao. Tako čovjek predstavlja moje Kraljevstvo u kojem bih Ja kao kralj mogao proširiti svoje granice. Moja radost dosegnula je vrhunac kada sam u tom čovjeku vidio gotovo nebrojene generacije drugih bića koja bi mi dala još mnoga nova Kraljevstva, vidio sam koliko bi bilo duša u kojima sam trebao kraljevati i proširiti svoje božanske granice. I sva dobra ovih drugih kraljevstava trebala su biti na čast i slavu prvog Kraljevstva (Adama), koje je trebalo biti glava, kao i prvi čin Stvaranja. Ali kad je čovjek izašao iz Moje Volje, moje i njegovo kraljevstvo je završilo; i ne samo to, nego me je pogazio i uzurpirao moje mjesto da bi vladao umjesto mene. Od samoga sebe napravio je idola i uspostavio vladavinu poroka, bijede i katastrofa. Moja radost je umrla čim se rodila i pretvorila se u bol. Vidiš, sve zlo proizlazi iz odvajanja od Moje Volje.

Naša Ljubav nije prestala, nisam želio biti izolirani Bog - ne, i zato sam želio sići s Neba, uzimajući na sebe Čovještvo poput onoga prvog čovjeka. Sve Stvorenje sam zatvorio u svoje Čovještvo i ponovno povezao ljudsku volju ovog Čovještva za Božju Volju, tako da ih ova ljudska volja - obuhvaćajući sve Stvorenje  i sva ljudska djela - u Božjoj Volji može donijeti pred Moje prijestolje kao osvajač svih ljudskih djela  koje je ona promijenila u djela Božje Volje. S ovim je ljudska volja preuzela posjed Božanske Volje, a Božanska Volja preuzela posjed ljudske volje - jedna je ovladala drugom. Doista, kada jedno biće oblikuje samim sobom drugo biće, ako je jedno gospodar - i drugo prirodno postaje gospodar. To je bio jedini razlog zašto sam zapovjedio čovjeku da se suzdrži od voća kojeg sam mu zabranio jesti: želio sam čin žrtve njegove volje u Mojoj da bi kroz ovu žrtvu mogao vezati svoju ljudsku volju unutar Moje, tako da bi on mogao preuzeti posjed Moje Volje, a ja njegove. Oboje bi  tada vladali istom moći, mudrošću i dobrotom. Nisam ga želio ni u čemu različitog od Mene. Iz Mene je proizašao, bio je moj sin i koji otac ne voli da njegov sin bude bogat i sretan kao što je on sam? Još više: Ja, Nebeski Otac, ne bih ništa izgubio čineći ovog mog sina bogatim, sretnim i vladarom poput Mene.

Kada je čovjek odvojio svoju volju od Moje, Moja ljubav nije ostala mirna, nego je podigla svoje plamenove više. Pod svaku cijenu želio sam stvoriti drugog Sebe i odabrao sam svoje Čovještvo, koje je, žrtvujući sebe u potpunosti Mojoj Volji, preuzelo Moju Volju, dopustivši mi da u Njemu postignem cilj stvaranja čovjeka. Moj je uobičajeni način da izvršim svoja najveća postignuća sa samo jednom osobom - a zatim ih proširim. Zar nije jedan čovjek sam uništio sve moje planove? I samo moje Čovještvo trebalo je popraviti štetu, a snaga Moje Volje - zatvorivši cijelo Stvorenje u Sebi - trebala mi  je vratiti ljubavi, poljupce i nježnosti koje je prvi čovjek tako okrutno odbacio. Skidajući svoju odjeću tuge i žalosti, moja ljubav ponovno je odjenula svečane haljine i trijumfalno se prepustila najvećim izljevima i ludostima ljubavi. Zato kada želim izvršiti neko djelo sa stvorenjem, uvijek počinjem jedan na jedan, kao da nitko drugi ne postoji, a zatim ga proširujem toliko da ispuni Nebo i Zemlju.

A sada, kćeri moja, Moja ljubav želi ponovno stvarati, i dok se izlijeva u preobilju, želi roditi novu djecu i činiti ono što je činila u Mom Čovještvu, zatvarajući sve Stvorenje unutar Mene, kako bi učinila da svi mogu Ocu dati ono što je od njih tražio, i da siđe blagoslov na dobrobit svih stvorenja.

Vezujući tvoju volju za Moju želim zatvoriti sve Stvorenje unutar tebe. Dajući ti da preuzmeš posjed Moje Volje želim osjetiti u tebi ponavljanje mojih djela, Moju ljubav i Moje patnje. Želim svoj odraz na Zemlji, tako da dok ga gledam mogu vidjeti u tebi, kao u zrcalu, Stvorenje koje sam stvorio u Nebu i koje je Moje Čovještvo zatvorilo unutar Sebe. Dok se ogledam unutar tebe kao u zrcalu, mogu prepoznati Stvorenje u tebi. Bit ćemo u neprestanom uzajamnom zrcaljenju – Ja ću u tebi odražavati Stvorenje, a ti u Meni; Ja s Neba, a ti sa Zemlje. Tada će Moja ljubav biti zadovoljna - kada  budem vidio u jednom stvorenju ne samo sliku svog Čovještva, već sve ono što je Moja Božja Volja ostvarila u Njemu. Dakle, budi pažljiva i slijedi Moju Volju."