Božansko Milosrđe u Božjoj Volji - 7.dio

 


Put prema svetosti: Božja Volja i Božansko Milosrđe

Duše koje žive u Božjoj Volji  imaju poseban odnos s Isusom, koji pronalazi radost i ispunjenje u njima. One nadmašuju sve ostale u svetosti, jer sudjeluju u svim Božjim djelima i postaju izvor milosti i blagoslova za druge. 

Božansko Milosrđe se očituje kroz djela duše koja živi u Božjoj Volji; te duše postaju kanali Božje ljubavi i milosti za druge ljude. 

Božansko Milosrđe

Dnevnik sv. Faustine – 1826

Kada sam primila Isusa u sv. Pričesti, moje srce uzviknu svom snagom: „Isuse, preobrazi me u drugu hostiju! Želim biti živa hostija za tebe! Ti si veliki, svemogući Gospodin. Ti možeš udovoljiti mojoj želji.“ Gospodin mi odgovori: „Ti si živa hostija, ugodna nebeskom Ocu. Ali promisli, što je hostija? Žrtva. Dakle?" "Moj Isuse, razumijem značenje hostije. Želim biti živa hostija pred tvojim Veličanstvom, žrtva koja se svakodnevno prinosi tebi na čast."

Kada mi snaga počne popuštati, sv. Pričest će me podržavati i davati mi snagu. Doista, bojim se dana kada neću primiti sv. Pričest. Moja duša crpi iznenađujuću snagu iz sv. Pričesti.

O živa Hostijo, Svjetlo moje duše!

 

Božja Volja

Svezak 14, 24. ožujka 1922.

Svaki čin učinjen u Božjoj Volji umnožava sakramentalni život Isusa.

Dok sam nastavljala u svom uobičajenom stanju, moj uvijek ljubazni Isus došao je i rekao mi: "Kćeri moja, kada duša čini svoja djela u mojoj Volji, ona umnožava moj Život. Ako učini deset djela u mojoj Volji, umnožava me deset puta; ako učini dvadeset, sto, tisuću ili čak više djela u mojoj Volji, toliko puta me umnožava. To je slično sakramentalnom posvećenju. Umnožavam se u onoliko hostija koliko ih je posvećeno. No, u slučaju posvećenja, trebam hostije kako bih se mogao umnožiti, i trebam svećenika koji će ih posvetiti. U mojoj Volji da bih bio umnožen trebam djela stvorenja, gdje sam više nego živa hostija, ne mrtva kao hostije prije posvećenja; moja Volja me posvećuje i zatvara me u djelo stvorenja. Tako sam umnožen u svakom djelu duše učinjenom u mojoj Volji. Zbog toga moja Ljubav nalazi potpuno olakšanje i zadovoljstvo u dušama koje čine moju Volju i žive u mojoj Volji. One su uvijek te koje nadoknađuju ne samo za sva djela koja mi stvorenja duguju, nego i za sam moj sakramentalni život.

Koliko puta moj sakramentalni Život ostaje zatvoren i sputan unutar nekoliko posvećenih hostija. Malo je onih koji primaju pričest, a često nema svećenika koji bi me posvetili. Moj sakramentalni život ne samo da se ne umnožava kako želi, već često prestaje postojati. O, koliko moja Ljubav zbog toga pati! Želio bih umnožiti svoj život svaki dan u onoliko hostija koliko ima stvorenja, kako bih se mogao dati njima. Ipak, uzalud čekam; moja Volja ostaje neostvarena. Ali ono što sam odlučio, to će biti. Zato sada činim nešto drugo i umnožavam se, živ, u svakom djelu koje stvorenja čine u mojoj Volji kako bih nadoknadio umnožavanje sakramentalnih života. O, da, samo one duše koje žive u mojoj Volji nadoknadit će sve pričesti koje stvorenja nisu primila i nadoknađuju sva posvećenja koje svećenici ne čine! U njima ću pronaći sve, čak i umnoženje svog sakramentalnog života. Ponavljam, tvoja misija je vrlo velika. Nisam te mogao odabrati za višu, plemenitiju, uzvišeniju, božansku misiju. Nema ničega što neću usredotočiti u tebi, čak i umnožavanje mog Života. Učinit ću nova čudesa milosti koja dosad  nisu učinjena. Zato te molim, budi pažljiva, budi mi vjerna. Pusti da moja Volja uvijek ima život u tebi. Tada ću u svojoj Volji koja živi u tebi pronaći djelo Stvaranja, cjelovito i potpuno, sa svim pravima koja mi pripadaju i sa svime što želim.”