KNJIGA NEBA, 14. svezak, 24. rujna 1922.

 

Sva zla u čovjeku proizlaze od gubitka sjemena Božje Volje. Božja Volja je odjeća duše.

Dok sam se nalazila u svom uobičajenom stanju, moj dragi Isus pokazao mi se gotovo gol, drhteći od hladnoće te mi rekao: „Kćeri moja, pokrij Me i ugrij jer mi je hladno. Pogledaj, duša se zbog grijeha lišila svih dobara i  ja sam je htio odjenuti najljepšom haljinom, odjećom satkanom od mojih djela, obojanu mojom krvlju i ukrašenom mojim ranama. No kolika je moja tuga kad vidim da usprkos svemu tome ljudi odbijaju tako lijepu odjeću? Zadovoljni su ostajući goli. Osjećam se gol među njima, i osjećam njihovu hladnoću. Zato me ti odjeni, u potrebi sam.

Odgovorila sam: "Kako Te mogu odjenuti? Ja nemam ništa." A On je odgovorio: „Da, možeš me odjenuti, cijela Moja Volja je u tvojoj moći. Upij je u sebe i pusti da izlazi iz tebe, i napravit ćeš mi najljepšu odjeću, nebesku i božansku. O, kako ću se ugrijati! I odjenut ću te odjećom Moje Volje kako bismo oboje bili odjeveni u isto. Zato želim da to učiniš, kako bih te mogao s pravom odjenuti. Ako ti Mene odjeneš, pravedno je da i Ja tebe odjenem, da ti uzvratim za ono što si učinila za Mene. Sva zla u čovjeku postoje jer je izgubio sjeme Moje Volje i zato on ne čini ništa drugo nego se pokriva najvećim zločinima koji ga degradiraju i prisiljavaju da djeluje kao luđak. O, kolike će još ludosti počiniti! Kazna je pravedna jer ljudi žele smatrati Bogom vlastiti "ja".