KNJIGA NEBA, 14. svezak, 1. rujna 1922.

 

Odbačena ljubav pretvara se u vatru kazne.

Kad sam bila u svom uobičajenom stanju, moj uvijek ljubljeni Isus pojavio se sav iscrpljen, a ono što ga je najviše mučilo bili su plamenovi njegove ljubavi. Oni su izlazili iz njega i širili se, ali i bili su prisiljeni vratiti mu se zbog nezahvalnosti čovjeka. O, kako se Njegovo Presveto Srce gušilo u vlastitim plamenovima tražeći olakšanje! Tada mi reče: „Kćeri moja, pruži mi olakšanje! Ne mogu više to podnijeti. Moji me vlastiti plamenovi proždiru. Dopusti mi da proširim tvoje srce i u njega položim svoju ljubav i bol odbačene ljubavi. Ah, moje muke ljubavi nadmašuju sve moje patnje zajedno.“

Dok je to govorio, prislonio je usta na moje srce i snažno dahnuo u njega tako da sam osjetila kako se širi. Dotaknuo ga je rukama kao da ga je htio još više proširiti i ponovno je dahnuo. Osjetila sam kao da će mi srce eksplodirati, ali Isus je nastavio puhati. Nakon što ga je potpuno napuhao, zatvorio ga je svojim rukama kao da stavlja pečat na njega, tako da nije bilo nikakve nade da ću dobiti olakšanje. Rekao mi je: „Kćeri moga Srca, htio sam u tebi zapečatiti svoju ljubav i bol kako bi iskusila koliko je strašna bol potisnute, odbačene ljubavi. Kćeri moja, budi strpljiva, mnogo ćeš trpjeti - to je najteža muka; ali to je tvoj Isus, tvoj život, koji traži ovu utjehu od tebe.“

Samo Isus zna što sam osjećala i koliko sam patila, stoga vjerujem da je najbolje ne pisati o tome.

Tako sam provela dan osjećajući da neprestano umirem. Moj slatki Isus navečer se vratio i želio je ponovno proširiti dio mog srca. Rekla sam mu: "Isuse, ne mogu više. Ne mogu nositi ono što imam, a ti još želiš dodati?“

Uzimajući me u naručje kako bi mi dao snagu, rekao mi je: „Kćeri moja, hrabro! Dopusti mi da to činim, to je nužno. Da nije tako, ne bih ti nanosio takvu bol. Zlo je poraslo i neophodno je da živo osjetiš moju patnju kao da ponovno živim na Zemlji. Zemlja se sprema izbaciti vatru da kazni stvorenja. Moja ljubav trči stvorenjima kako bi ih preplavila milostima, ali odbačena je i pretvara se u vatru koja kažnjava. Čovječanstvo se tako nalazi između dvije vatre: vatre s Neba i vatre sa Zemlje.

Zla su toliko brojna da su se ove dvije vatre spremne spojiti. Patnje koje ti nanosim teku između ove dvije vatre i sprječavaju ih da se spoje. Da to ne činim, za jadno čovječanstvo sve bi bilo gotovo. Zato mi dopusti da nastavim. Bit ću s tobom i dati ti snagu.“

Dok je ovo govorio, nastavio je disati u mene. Ne mogavši više izdržati, zamolila sam ga da me dotakne svojim rukama i da mi snagu. Tada me Isus dodirnuo i uzevši moje srce u svoje ruke, toliko snažno ga je stisnuo da samo On zna kakvu mi je patnju prouzročio. No, nezadovoljan time, snažno mi je rukama stisnuo grlo, tako da sam osjetila kako mi se kosti lome i živci trgaju.  Osjećala sam se kao da se gušim. Nakon što me ostavio u tom stanju neko vrijeme, s velikom nježnošću mi je rekao: „Budi hrabra! U ovom stanju nalazi se sadašnja generacija – i u svim staležima. Strasti koje ih kontroliraju su toliko velike da se ljudi utapaju u tim strastima i najružnijim porocima. Toliko je truleži i blata da će ih preplaviti. Zato sam želio da osjetiš bol gušenja, jer je to muka ekstremnih i zadnjih trenutaka. Ovu sam zadovoljštinu tražio od tebe jer više ne mogu podnijeti gledati čovječanstvo kako se guši u vlastitim zlima. Ali znaj da sam i Ja trpio ovu muku kad su me razapeli. Toliko su me rastegli na križu da sam osjetio kako mi se svi živci trgaju i obavijaju me, a oni u mom grlu trpjeli su još veću patnju i rastezanje, toliko da sam se gušio. Bio je to krik čovječanstva preplavljenog strastima koje mi je stisnuo grlo, gušeći me u boli. Ova moja Muka bila  je užasna, osjetio sam kako mi se živci i kosti vrata napinju, kako mi se svi živci glave, usta, čak i očiju kidaju, napetost je bila takva da je i najmanji pokret izazivao smrtonosnu bol. U jednom trenutku bio sam paraliziran, a već u drugom se toliko savijao i strašno tresao na križu tako da su se i sami neprijatelji prestrašili. Stoga ti ponavljam: Budi hrabra! Moja Volja će ti dati snagu za sve.“