KNJIGA NEBA, 14. svezak, 11. rujna 1922.

 

Primarni cilj svega što je Bog učinio u Stvaranju i Otkupljenju jest da čovjek živi u Božanskoj Volji. Samo u Božjoj Volji postoji istinski odmor.

Nalazeći se u svom uobičajenom stanju, potpuno sam se prepustila Svetoj Volji moga slatkog Isusa. Osjećajući potrebu za odmorom, rekla sam si: "Čak i moj san neka bude u Tvojoj Volji, sve što želim je pronaći istinski odmor u naručju Tvoje Volje."

Isus mi reče: „Kćeri, prekrij sve stvorove svojim odmorom kao plaštem, jer je pravi odmor samo u Mojoj Volji. I budući da Moja Volja obuhvaća sve, odmarajući se u njoj, proširit ćeš se nad svima kako bi isprosila istinski odmor za sve. Kako je lijepo vidjeti jedno od Naših stvorenja kako se odmara u rukama naše Volje! Ali da bi se pronašao istinski odmor, treba staviti sva svoja djela, svoje riječi, svoju ljubav, svoje želje i sve ostalo u Našu Volju tako da dok zauzimaju svoje mjesto u Našoj Volji, primaju odmor, a Ja se odmaram u njima. Sva djela pružaju odmor tek kad se završe, no ako nisu dovršena, uvijek donose brigu o onome što još treba učiniti, a to narušava pravi odmor. Dovršetak djela Stvaranja bio je da čovjek u svemu ispunjava Našu Volju. Ona je trebala biti život, hrana i kruna stvorenja, a budući da to još nije, djelo Stvaranja još nije dovršeno, te tako ni Ja ne mogu odmoriti u njemu niti on u Meni. To mi uvijek zadaje brige i žudim za njegovim ispunjenjem i odmorom. Zato toliko volim i želim da se način življenja u Mojoj Volji upozna. Nikad neću moći reći da su djela Stvaranja i Otkupljenja dovršeni ako nemam sva djela stvorenja koja će proširiti u Mojoj Volji poput postelje kako bi mi pružili odmor. Kad vidim kako se stvorenje vraća na krilima Naše Volje s pečatom dovršenja Stvaranja, pripremit ću krasan odmor za nj,  Moje krilo bit će njegov krevet. Doista, sve što sam učinio imalo je kao primarni cilj čovjekovo preuzimanje posjeda Moje Volje i da Ja sam preuzmem posjed njegove volje. U Stvaranju to je bio moj prvi cilj, isto kao u Otkupljenju. Sakramenti koje sam ustanovio, mnoge milosti koje sam dao svojim svetima bili su sjeme i sredstva da se dođe do posjedovanja Moje Volje. Stoga ne zanemaruj ništa od onoga što želim u vezi Moje Volje: bilo u pisanju, riječima ili djelima. Samo iz toga - po tolikim pripremama koje su mu prethodile – možeš prepoznati da je život u Mojoj Volji najveći, najvažniji i da me najviše zanima.

Želiš li znati gdje je ovo sjeme Moje Volje posijano? Posijano je u Mom Čovještvu. Tamo je proklijalo, rođeno i raslo. U Mojim ranama, u Mojoj krvi može se vidjeti ovo sjeme koje želi presaditi Sebe u stvorenje, kako bi ono preuzelo posjed Moje Volje, a Ja njegove. Na ovaj način djelo Stvaranja može se vratiti na svoj početak odakle je poteklo - ne samo kroz Moje Čovještvo, već i posredstvom samog stvorenja. Možda će biti malo onih koji će to učiniti, mogao bi biti samo jedan. Nije li se samo jedan  povukao iz Moje Volje (Adam), i tako upropastio, oskvrnavio Moje planove i uništio svrhu Stvaranja? Isto tako može ga i samo jedno stvorenje uljepšati i postići svoju svrhu. No Moja djela nikada ne ostaju sama pa ću imati vojsku duša koje će živjeti u Mojoj Volji, i u njima ću imati obnovljeno Stvaranje, sve lijepo i prekrasno kao što je izišlo iz Mojih ruku. U suprotnom, ne bih imao tako velik interes za objavljivanje ovog znanja o Mojoj Božanskoj Volji.