KNJIGA NEBA, 14. svezak, 20. rujna 1922.

 

Duša koja živi u Božjoj Volji mora u sebi sadržavati sva dobra i učiniti da iz nje izlaze Ljubav, svetost, slava Božja. Dvostruka uloga.

Govorila sam svom ljubljenom Isusu: "Ah, ljubavi moja, neka iz mene izlazi samo ljubav, hvala, zadovoljština i blagoslov prema Tebi!" Dok sam to govorila, blagoslovljeni je Isus došao, i vidjela sam sebe potpuno prekrivenu očima. Nije bilo dijela na meni gdje se oko ne bi moglo vidjeti. A iz svakog oka izlazila je zraka svjetlosti koja je ranjavala  Osobu našega Gospodina, i On mi reče: "Kćeri moja, i tebi i Meni dolikuje da iz tebe izlazi samo ljubav, svetost, i slava - sve za Mene. Inače bi bilo ponižavajuće učiniti da jedna duša živi u Mojoj Volji, a da ne sadrži sva dobra kojima obiluje Moja Volja.  A ako duša ne sadrži sjeme svih tih dobara, ne bi mogla primiti dobra koje Moja Volja sadrži. I ako bi duša imala sjeme koje nije dobro - bila bi uljez, bez plemenitosti i dostojanstva i zbog toga bi posramljena sama otišla. Ne bi osjećala zadovoljstvo ili sreću, ako bi u sebi imala nešto što je strano Mojoj Volji. Zato sam te zapečatio - čak i tvoje kapi krvi, tvoje kosti, tvoje otkucaje srca. To su oči svjetlosti koje čine da iz tebe ne izlazi apsolutno ništa što nije sveto ili što nije usmjereno prema Meni.

Kasnije me prenio iz tijela i dao mi vidjeti sav kaos i one koji planiraju nove ratove i revolucije. Isus je učinio sve da ih odgovori, no vidjevši njihovu tvrdoglavost, povukao se od njih. Moj Bože, kakva tužna vremena! Nikada nisam mislila da će čovjek doseći takav vrhunac zloće - želeći uništiti samoga sebe.

Zbog toga sam se bojala da se moj slatki Isus neće vratiti, pogotovo jer sam osjetila da se moje patnje smanjuju i kao da su usnule. Stoga sam rekla sebi: "Ako je ono što sam vidjela istina, kao i u drugim prilikama, On će dati oduška svojoj pravdi, možda mi neće doći niti mi dopustiti da podijelim Njegove patnje.“ A kad se vratio i vidio me tako obeshrabrenu, rekao mi je: "Kćeri moja, ne boj se! Zar se ne sjećaš da imaš dvije uloge: jednu kao žrtva i drugu, mnogo veću - živjeti u Mojoj Volji i vratiti Mi ponovno potpunu slavu cijelog Stvaranja? Ako nisi sa Mnom u jednoj ulozi, imat ćeš Me u drugoj. Možda će samo biti privremena stanka u tvojoj patnji i ulozi žrtve. Zato ne boj se i ostani mirna."