Odobrava li Crkva pobožnost Božjoj Volji?

 


Postupak beatifikacije


1994.: Vatikan je dao Nihil obstat (lat. ništa ne stoji (na putu); dopušta se objavljivanje) mons. Carmelu Cassatiju, nadbiskupu Trani-Barletta-Bisceglie za pokretanje postupka beatifikacije i Luisa Piccarreta automatski je postala službenica Božja.

(Prije negoli biskup može započeti istragu o kauzi beatifikacije bilo koje osobe, mora prvo dobiti dopuštenje od Vatikana, poznatog i kao Sveta Stolica. Kongregacija za kauze svetaca daje to dopuštenje u ime Svete Stolice samo nakon konzultacija sa svim drugim odgovarajućim kurijalnim uredima Vatikana kako bi se utvrdilo postoje li bilo kakve primjedbe na nastavak kauze kandidata. Slijedeći ovaj zahtjev, mons. Carmelo Cassati, nadbiskup Trani-Barletta-Bisceglie - nadbiskupije u kojoj je Luisa umrla - zatražio je dopuštenje od Vatikana za nastavak njezine kauze. Službenim pismom od 24. veljače 1994., Kongregacija za kauzu beatifikacije svetaca objavila je "od strane Svete Stolice Nihil obstat za otvaranje kauze beatifikacije službenice Božje , Luise Piccarrete.")

20. studenog 1994. - Kauza beatifikacije službeno je otvorena na blagdan Krista Kralja.

Siječanj 1996. - Kardinal Ratzinger (kasnije papa Benedikt XVI.) predaje 34 sveska Knjige Neba nadbiskupu Cassatiju kao dio protokola za postupak kauze Luisine beatifikacije.

Ožujak 1997. - Povodom 50. obljetnice Luisine smrti, javno je objavljeno da je sud zadužen za Luisinu kauzu jednoglasno utvrdio da je njezin život odlikovala herojska vrlina i da su njezina mistična iskustva autentična.

28. listopada 2005. - Kauza beatifikacije službeno je zaključena na dijecezanskoj fazi.

7. studenog 2005. - Svi službeni dokumenti preneseni su u Vatikan.

7. ožujka 2006. - Kongregacija za kauze svetaca službeno je otvorila kutiju (započela kauzu).

2008. - Kongregacija za kauze svetaca imenovala je dva neovisna, visoko kvalificirana teologa - oca Antonija Restu, predsjednika Papinskog teološkog studija u Italiji i oca Cosima Reha, dogmatskog teologa - da pregledaju Luisine spise.

Kraj 2009. - jedan od dvojice teologa dao je svoj pozitivan sud.

19. srpnja 2010. - drugi teolog dao je svoj pozitivan sud.

"Pozitivan sud" znači da u Luisinim spisima nema učenja suprotnih katoličkoj vjeri i moralu. Također znači da Crkva priznaje legitimnost i autentičnost njezinih spisa.

Značaj Imprimatura


Crkveno dopuštenje, izraženo samo riječju Imprimatur (lat. neka se tiska) , znači da djelo ne sadrži pogreške u vezi s katoličkom vjerom i moralom.

Odobrenje koje daje nadležno tijelo pokazuje da je tekst prihvaćen od strane Crkve ili da je djelo u skladu s autentičnom doktrinom Crkve (kan. 661).

Kako je objasnio kardinal Joseph Ratzinger kada je bio na čelu Kongregacije za nauk vjere:

"Crkveno odobrenje privatne objave, IMPRIMATUR, ima tri elementa:

-poruka ne sadrži ništa što je protivno vjeri ili moralu;

-dopušteno je njezino javno objavljivanje i

-vjernicima je dozvoljeno da je prihvate s oprezom."

Iako Imprimatur i Nihil obstat mogu izdati lokalni biskupi za svoju biskupiju, ne smije se zanemariti činjenica da ovi službeni pečati, iako dani lokalno i unutar jedne biskupijske jurisdikcije, obično prelaze pravne granice zahvaljujući biskupskoj kolegijalnosti i njihovom prihvaćanju od strane drugih biskupa širom svijeta.

Činjenica da biskupi mogu izdati Imprimatur značajan je znak da su to akti Magisterija (Učiteljstva Crkve). (Nadbiskup Tranija dao je svoj ručno napisani Imprimatur izravno na originalne Luisine rukopise.)

Kakav je stav Crkve prema Luisi Piccarreti?


Budući da još nije proglašena časnom službenicom Božjom, još nema ničega što bi iznosilo formalno vatikansko "odobrenje" Luisinih spisa.

Trenutni, službeni stav Vatikana o Luisinoj svetosti i njezinim spisima je neutralan. Katolička Crkva službeno još ne daje puno odobrenje njezinim spisima, ali ih ni ne osuđuje.

Nadbiskup koji promiče Luisinu kauzu čini to u strogoj usklađenosti s Kanonskim pravom i u potpunoj harmoniji s Rimom. To uključuje pažljiv i sveobuhvatan pregled Luisinih spisa od strane kompetentnih, neovisnih stručnjaka u teologiji.

Ukratko, zapis je potpuno jasan u vezi s Luisinim spisima. Bilo tko ih može čiste savjesti čitati i biti potpuno miran.