KNJIGA NEBA, 14. svezak, 23. kolovoza 1922.

 


U duši koja živi u Božanskoj Volji oblikuje se izvor svih patnji, ali i svih radosti.

Osjećala sam se potišteno i patila sam, a moja nutrina kao da je neprestano trpjela nova razaranja i poništavanje mog siromašnog bića. Molila sam Isusa da mi da snage. Kad je došao, uzeo me u svoj naručaj i udahnuo mi novi život, ali ovaj novi život dan mi je kao prilika da doživim novu smrt kako bi mi potom udahnuo još jedan novi život. Tada mi je rekao: „Kćeri moja, moja Volja obuhvaća sve, zadržava u sebi sve patnje, sva mučeništva, sve boli koje postoje kroz sva stoljeća. Zato je moje Čovještvo obuhvatilo sve - svaku bol, svako mučeništvo stvorenja - jer moj život nije bio ništa drugo doli Život Božje Volje. To je bilo potrebno ne samo za dolično ispunjenje djela Otkupljenja, već i da bih se mogao proglasiti Kraljem, pomoćnikom i snagom svih mučenika, boli i patnji. Da nisam u sebi imao izvor svih mučeništava, boli i patnji, kako bih se mogao proglasiti Kraljem svih i u sebi imati izvor svake pomoći, potpore, snage i milosti koji su potrebni za svaku patnju stvorenja?

Potrebno je posjedovati kako bi se moglo dati. Zato sam ti toliko puta rekao da je misija pozivanja duše da živi u mojoj Volji najveća, najviša i najuzvišenija, nema druge koja bi se mogla mjeriti s njom. Beskonačnost moje Volje dat će joj da dosegne sva mučeništva, patnje i boli. Moja vlastita Volja dat će joj božansku snagu da ih podnese i stvorit će u njoj izvor mučeništava i patnji,  moja će je Volja proglasiti kraljicom svih mučenika, boli i patnji.

Vidiš li što znači živjeti u mojoj Volji? Trpjeti ne samo jedno mučeništvo, nego sva mučeništva; ne samo jednu patnju i bol, već sve patnje i sve boli. Zato je potrebno da moja Volja bude njen Život, inače, tko bi joj dao snagu u tolikoj patnji? I ako to ne bi bilo tako, kako bi se moglo reći da je duša koja živi u mojoj Volji snaga mučenika? Ako u sebi ne bi imala suštinu te boli, kako bi mogla biti snaga drugima? To bi bio samo način izražavanja, jedna fantazija, a ne stvarnost.

Vidim da si prestravljena kad to čuješ. Ne, ne boj se! Toliko mučeništava, boli i patnje bit će nadoknađeni s bezbroj radosti, zadovoljstava i milosti, a moja vlastita Volja bit će im neiscrpan izvor. To je pravedno: ako će u duši koja živi u Njoj moja Volja oblikovati izvor boli kao pomoć za cijelu ljudsku obitelj, pravedno je da oblikuje i izvor radosti i milosti. S ovom razlikom: izvor patnje imat će kraj, jer stvari ovdje dolje, koliko god velike bile, uvijek su ograničene, ali izvor radosti koja dolazi odozgor -  božanski je, bez kraja, zato budi hrabra i  slijedi put u mojoj Volji."