Duša koja moli Sate Muke prisvaja Isusov život i obavlja njegovu vlastitu službu.

Knjiga Neba
11. svezak, 6. studenoga 1914.

Nastavljajući s uobičajenim Satima Muke, moj ljubazni Isus mi je rekao:

"Kćeri moja, svijet neprestano obnavlja moju Muku, i budući da moja beskrajnost obuhvaća sve, unutar i izvan stvorenja, prisiljen sam, zbog njihovog dodira primati čavle, trnje, bičeve, prezir, pljuvanje i sve ostalo što sam trpio tijekom Muke - čak više od toga. Onda, u doticaju s dušama koje razmatraju ove Sate Muke, osjećam kako se čavli vade, trnova kruna lomi, rane ublažuju, pljuvačka uklanja. Osjećam da mi nadoknađuju dobrim za zlo koje mi drugi nanose; i osjećajući da mi njihov dodir ne nanosi zlo, već dobro, sve više se oslanjam na njih."

Osim ovoga, vrativši se da govori o Satima Muke, blagoslovljeni Isus mi je rekao:

"Kćeri moja, znaj da kada duša razmatra ove Sate preuzima moje misli i čini ih svojima, uzima moje zadovoljštine, molitve, želje, osjećaje, čak i moje najintimnije pokrete, i čini ih svojima. I uzdižući se gore, između Neba i zemlje, obavlja moju vlastitu službu i kao suotkupiteljica govori zajedno sa mnom: “Ecce ego, mitte me” (Evo me, mene pošalji!), želim dati naknadu za sve, odgovoriti za sve i isprositi dobro svima'".