KNJIGA NEBA, 14. svezak, 6. studenoga 1922.

 

Božja Volja čini dušu kristalnom. Poznavanje Palače Božje Volje.

Bila sam u svom uobičajenom stanju, kad mi se moj uvijek ljubljeni Isus pokazao držeći u naručju janjad. Nekoliko janjaca odmaralo se na Njegovim prsima, neki na Njegovim ramenima, drugi ovijeni oko Njegovoga vrata, treći na Njegovim rukama zdesna i slijeva, a četvrti su provirivali  glavicama iz Njegova Srca. Stopala sve te janjadi bila su u Srcu Gospodina i On ih je hranio svojim dahom. Svi su otvorenih ustiju gledali prema Isusovim ustima kako bi se nahranili Njegovim dahom. Bilo je upravo prekrasno vidjeti Isusa kako uživa, potpuno usmjeren na njihovo hranjenje, i njihovu uzajamnu sreću. Sličili su novorođenoj djeci, rođenoj iz Njegova Presvetoga Srca.

Tada mi je Isus rekao:

„Kćeri moja, ovi jaganjci koje vidiš u mome naručju djeca su moje Volje, zakonito potomstvo moje Vrhovne Volje. Došli su iz Moga Srca i njihova će stopala ostati u središtu Srca kako ne bi uzimali ništa sa Zemlje, niti se brinuli i za što drugo, osim za Mene. Pogledaj kako su lijepi! Pogledaj kako rastu: čisti, dobro hranjeni - hranjeni samo mojim dahom. Oni će biti slava i kruna moga Stvaranja.“

Kasnije je dodao: "Moja Volja čini dušu kristalnom, i baš kao što kristal odražava predmet postavljen ispred sebe, tako i Moja Volja odražava u ovim dušama sve što Ona čini. Zato one ponavljaju i rade ono što Moja Vrhovna Volja čini. Budući da je moja Volja posvuda - na Nebu, na Zemlji i na svakom mjestu - duše u kojima boravi Moja Volja i koja je njihov život upijaju je u sebe poput kristala i ponavljaju moja djela gdje god je moja Volja na djelu. Stoga kada djelujem, uživam u tome da stanem pred njih kako bih gledao ponavljanje svojih radnji u njima. One su moja zrcala, i moja ih Volja umnaža posvuda, u svakom djelu koje čini. Nema stvorenja gdje one nisu: u dušama, u moru, u suncu, u zvijezdama pa čak i u najvišem nebu. A Moja Volja zatim prima uzvrat svojih djela u dušama, na božanski način.

Evo zašto toliko želim da se poznaje život u Mojoj Volji: želim umnožiti ova kristalna zrcala Moje Volje kako bih mogao ponavljati svoja djela u njima. Tada više neću biti sam, imat ću duše koje će me pratiti. Te će duše biti u intimnom zajedništvu sa Mnom, u dubinama moje Volje. Bit ćemo nerazdvojni baš kao što smo bili kada su izašle iz moga krila u vrijeme Stvaranja, prije negoli su krenule putem suprotnim od Moje Volje. Kako ću tada biti sretan!"

Kada sam ovo čula, rekla sam Mu: "Ljubavi moja i moj živote, još se ne mogu uvjeriti: kako je moguće da nije bilo svetaca koji su uvijek činili Tvoju Presvetu Volju i koji su živjeli 'u Tvojoj Volji' na način kako opisuješ?"

„Ah, kćeri moja, još uvijek ne želiš prihvatiti da se može primiti samo toliko svjetla, milosti, istine i zasluga koliko se može spoznati i razumjeti? Istina je da su postojali sveci koji su uvijek činili Moju Volju, ali su od nje uzimali samo onoliko koliko su je poznavali. Znali su da je činiti Moju Volju najveći od svih čina, čin koji mi daje najveću čast i koji ih vodi do njihove svetosti. Djelovali su s tom namjerom i tako su to i primili. Nema svetosti bez Moje Volje, ništa dobro ili sveto - bilo veliko ili malo - ne može izići ili postojati bez Nje.

Moraš znati da se Moja Volja - kakva je bila, kakva jest i kakva će biti - uopće nije promijenila, ali ovisno o načinu na koji se otkriva može različito obojati duše, imati različite učinke na njih i koristiti im na različite načine. Osim toga, Moja Volja ne samo da se pokazuje, već dušama daje različite boje, učinke i vrijednosti. Da nije tako, zašto bih otkrivao sve ove stvari? Moja Volja ponašala se poput velikog gospodina koji je pokazao najveću i najraskošniju od svih palača koje ima. Prvoj skupini ljudi pokazao je put do palače, drugima je pokazao vrata kroz koja se u nju ulazi, trećima unutarnje stepenice, četvrtima prve sobe, a posljednjoj skupini otvorio je sve sobe i učinio ih vlasnicima palače i svih dobara koja se u njoj nalaze.

Na ovaj način, prva skupina ljudi uzela je dobra pronađena na putu do palače, drugi su uzeli dobra koja su na vratima, a koja su bila veća od onih što su se pronalazila na putu. Treća skupina uzela je ono što su pronašli na stepenicama; četvrta ono što su pronašli u prvih nekoliko soba, gdje se nalazi više dobra i više sigurnosti. A posljednja skupina uzela je sva dobra, iz cijele palače.

Moja Volja tako je postupila; morala je pokazati put, zatim vrata, stepenice, prve sobe - da bi omogućila dušama da uđu u Njenu beskrajnost i da vide prekrasna dobra koja sadrži. Duše mogu na taj način - djelujući unutar tih dobara - postati različito obojene Mojom Voljom, mogu steći Njenu beskrajnost, svetost, moć i sva Moja djela. Kako nešto duši otkrivam, tako joj dajem i utiskujem božansko svojstvo koje joj u tom trenutku otkrivam!

Kada bi znala koliko te snažni valovi milosti preplavljuju dok ti pokazujem nove učinke Moje Volje, bila bi zgnječena pod njima! I kao što bi to učinio vješti slikar, tako i Ja tvoju dušu bojam najživljim bojama, proizvodim učinke i koristim joj.

Imam sažaljenja za tvoju slabost, podržavam te: i dok te podržavam, još snažnije utiskujem ono što govorim, jer dok govorim - Ja također djelujem. Zato budi vjerna i pažljiva."