KNJIGA NEBA, 14. svezak, 24. listopada 1922.

 

Božja Volja otvara tokove između Neba i Zemlje te stvara riznicu nebeskih dobara u duši.

Moj uvijek ljubazni Isus nastavlja govoriti o svojoj Presvetoj Volji. Doista, On je poput pravog učitelja koji - iako se čini da nema više što poučiti svog učenika zapravo samo odmara kako bi se ponovno mogao posvetiti poučavanju još uzvišenijih lekcija - lekcije koje očaravaju učenika i pobuđuju u njemu veću ljubav i poštovanje. Stoga mi je po svom dolasku rekao:

"Kćeri moja, koliko čudesa sadrži Moja Najviša Volja dok djeluje u stvorenju! Kada duša dopusti ovoj Svetoj Volji da uđe u nju i ona uđe u Nju, dopusti joj da djeluje u svemu, čak i u najmanjim stvarima, uspostavlja se tok između Volje koja djeluje unutar Tri Božanske Osobe i iste te Volje koja djeluje u stvorenju.

Ako Božanske Osobe ljube ili žele dati ljubav, one nalaze mjesto gdje mogu položiti tu ljubav, jer na Zemlji postoji mjesto gdje nalaze svoju vlastitu Volju djelatnu u stvorenju koje može primiti tu ljubav. Ta ljubav se uzdiže sve do krila Božanstva, i njihova Volja čini se kao podijeljena na dva dijela, u stvorenju i u Božanstvu, ali uvijek ostaje jedna koja uzvraća Božanstvu na božanski način, ljubav stvorenja. Na taj način Vječna Ljubav otvara tok koji teče između Neba i zemlje, silazi i uzdiže se bez ikakvih prepreka, jer postoji netko na Zemlji tko može primiti njen polog - a Božja Volja djelatna u stvorenju ljubomorno će ga čuvati. Stoga ako moje Božanstvo želi izliti svoju ljepotu, svoje istine, svoju moć i beskrajne milosti iz sebe, ima mjesto gdje ih može položiti: u svojoj vlastitoj Volji koja djeluje u stvorenju.

Tok između Neba i Zemlje je otvoren, a moja će Volja ljubomorno čuvati moju ljepotu, moje istine, moju moć, i u stvorenju zahvaljivati mi na mojim beskrajnim milostima. Sada više neću biti potkradan ni u čemu, bit će potpuna harmonija između moje  Volje koja djeluje u stvorenju i one na Nebu. Koliko ću još više stvari otkriti o Sebi! Moja prigušena ljubav bit će oslobođena kada budem stvorio moju riznicu, a tokovi između Neba i Zemlje bit će uvijek otvoreni.“