KNJIGA NEBA, 14. svezak, 27. listopada 1922.

 


Božja Volja je Isusovo nasljeđe stvorenjima. Dva naraštaja.

 

Razmišljala sam o onome što sam napisala tijekom posljednjih nekoliko dana i rekla sam si: "Kako je moguće da je moj slatki Isus čekao tako dugo da otkrije što je Njegovo Čovještvo činilo u Božjoj Volji iz ljubavi prema stvorenjima?" Dok sam razmišljala o ovome, moj uvijek ljubazni Isus pojavio se s otvorenim srcem i rekao mi:

"Kćeri moje Volje, zašto brineš? Isto se dogodilo i sa Stvaranjem, koliko sam Ga dugo držao u svom krilu stvarno oblikovanog? Tek kad mi se svidjelo, iznio sam ga na van. Isto je bilo i s Otkupljenjem - koliko dugo sam ga držao u Sebi? Mogao bih reći da je prebivalo u Meni od vječnosti ("ab eterno"). Ipak, dugo sam čekao da siđem s Neba i dovršim Ga. To je moj način: prvo oblikovati svoje djelo unutar Sebe, a zatim ga u pravom trenutku dovršiti i iznijeti. Trebaš znati da je moje Čovještvo sadržavalo unutar sebe dva naraštaja: djecu tame i djecu svjetlosti. Prve sam došao otkupiti i za njih sam prolio Svoju Krv. Moje Čovještvo bilo je sveto i ništa nisam naslijedio od bijede prvoga čovjeka. Iako je istina da je moje Čovještvo imalo prirodne osobine poput svih ljudi, također je istina da je to bilo savršeno čovještvo, slobodno od najmanje mrlje koja bi mogla zasjeniti Moju svetost. Moje jedino nasljeđe bila je Volja moga Oca u kojoj sam trebao izvršiti sva svoja ljudska djela kako bih oblikovao naraštaj djece svjetlosti unutar Sebe. Pogledaj, ovaj naraštaj trebao sam oblikovati u krilu Volje moga Nebeskog Oca. Nisam štedio sebe niti umora, niti djela, niti boli, niti molitava. Taj naraštaj svjetlosti bio je vrhunski motiv za sve što sam činio i trpio. Zapravo, začeo sam taj naraštaj u Sebi, njegovao ga i oblikovao. To su bili oni koje mi je Božanski Otac s toliko ljubavi povjerio. To je bilo moje dragocjeno nasljeđe, koje mi je bilo dano u Presvetoj Vrhovnoj Volji.

Sada, kada sam objavio blagoslove Otkupljenja i pokazao da želim da svi budu spašeni dajući im sva potrebna sredstva za to, otkrit ću da unutar Mene postoji još jedan naraštaj koji moram iznijeti – to su moja djeca koja će živjeti u Božjoj Volji. U srcu sam pripremio sve milosti, sva moja nutarnja djela učinjena za njih unutar granica Vječne Volje. Moja nutarnja djela samo čekaju poljubac djela ovog naraštaja i jedinstvo s njima, kako bi im dala nasljeđe Vrhovne Volje. I kao što sam ga Ja primio, sada ga želim dati njima kako bih iz Sebe mogao iznijeti ovaj drugi naraštaj djece svjetlosti. Ako moje Čovještvo ne bi darovalo ovo nasljeđe koje posjeduje, tj. Božju Volju, jedinu i jedinstvenu stvar koju sam Ja ljubio i od koje mi je dolazilo sve dobro - moj dolazak na Zemlju ne bi ispunio svoju svrhu. Ne samo da ne bih mogao reći da sam dao sve; nego bih, naprotiv, zadržao za sebe ono što je najveće, najplemenitije i najbožanskije. Vidiš li sada zašto je nužno da se Moja Volja poznaje u svim svojim aspektima, čudesima, učincima i vrijednostima svega što sam učinio u ovoj Volji za stvorenja i što ona trebaju učiniti? Poznavanje ovih stvari bit će poput magneta koji će privući stvorenja da prihvate nasljeđe Moje Volje i iznjedrit će ovaj naraštaj svjetlosti. Budi pažljiva, kćeri moja! Ti ćeš biti glasnogovornica, truba koja će ih pozvati i okupiti naraštaj koji volim i za kojim toliko žudim.“

Povukao se na trenutak i kasnije vratio, no toliko potišten da je izazivao sažaljenje. Bacio se u moje naručje kao da traži odmor. Kad sam to vidjela, pitala sam Ga:

"Što ti je, Isuse - zašto si tako potišten?"

A Isus je odgovorio:

„Ah, kćeri moja, ti ne znaš ništa o tome što žele učiniti! Žele se kockati s Rimom. Ne samo stranci, već i sami Talijani. Tako su brojne i velike gadosti koje će učiniti, da bi bilo manje zlo da Zemlja izbaci vatru i pretvori ih u pepeo, nego ono što će učiniti. Vidiš, ljudi dolaze sa svih strana kako bi se udružili i napali ga. I što je najgore, dolaze obučeni kao ovce, iako su grabežljivi vukovi koji jedva čekaju proždrijeti plijen. Kakve paklene saveze sklapaju među sobom! Udružuju se da bi postali još jači i osvojili ga.

Moli, moli! To je posljednji ponor ovog vremena u koji se ljudi žele strmoglaviti.