KNJIGA NEBA, 14. svezak, 30. listopada 1922.

 

Stvorenje koje djeluje u Božjoj Volji čini čudesa.

Bivajući u svom uobičajenom stanju, moj uvijek ljubljeni Isus došao je i uronio me u beskrajno svjetlo Svoje Presvete Volje, govoreći mi:

„Kćeri moja, promatraj čudesa stvorenja koje djeluje u Mojoj Volji. Kada duša uđe u Moju Volju i razmišlja, moli i radi, ona se uzdiže sa mnom. A budući da sam Ja glas bez riječi, moj glas doseže do svakog srca prema potrebama toga srca, na toliko različitih jezika i načina koliko ih ima među ljudima - tako da me svi mogu razumjeti. Ja sam djelo bez ruku, i stoga sam djelo svake duše. Korak sam bez nogu, tako da stižem svuda i u svakom sam pokretu. Kada duša djeluje u Mojoj Volji, ona također postaje glas bez riječi, djelo bez ruku i korak bez nogu, i osjećam je kako se prelijeva u mome glasu, u mojim djelima i koracima, osjećam je svugdje. Budući da je uvijek osjećam uz sebe, više se ne osjećam usamljeno. Toliko volim društvo stvorenja da me ljubav prema njima potiče da ih učinim božanskima, obogatim ih i darujem takvim milostima koje zadivljuju Nebo i Zemlju."