KNJIGA NEBA, 15. svezak, 1. prosinca 1922.

 

Isus je sve radio i trpio u Svojoj Volji

Razmišljala sam o Muci moga slatkog Isusa i toliko sam osjećala te boli da mi se činilo kao da ih upravo sada trpi. Gledajući me, rekao je:

"Kćeri moja, sve Svoje boli trpio sam u Svojoj Volji i dok sam ih trpio, otvarali su se mnogi putevi u Mojoj Volji kako bi Moje boli došle do svakog stvorenja. Da ih nisam proživio u Svojoj Volji, koja sve obuhvaća, Moje boli ne bi došle do tebe niti do bilo koga drugog, ostale bi unutar Mog Čovještva. Štoviše, trpeći ih u Svojoj Volji, ne samo da su se otvarali putevi do duša, već i mnogi putevi da duše dođu k Meni, da se sjedine s Mojim bolima, kako bi Mi svaka duša svojim grijesima dala boli koje su Mi imale dati tijekom svih stoljeća. I dok sam bio pod olujom udaraca, Moja Volja je dovela svaku dušu da Me udari. Na taj način, nisu samo vojnici bili ti koji su Me bičevali, već su i duše svih vremena sudjelovale u Mom brutalnom bičevanju svojim grijesima.

Isto je bilo i s Mojim ostalim bolima: Moja Volja donijela Mi ih je sve; nitko se nije oglušio na poziv. Svi su bili nazočni, nitko Mi nije izmakao. Zato su Moje boli bile, oh, mnogo teže, mnogo brojnije od onih koje su bile vidljive. Zato, ako želiš da prinos Mojih boli i tvojih malih boli te tvoga suosjećanja i zadovoljštine dođu, ne samo do Mene, već da slijede iste Moje puteve, učini da sve uđe u Moju Volju i tako će sve generacije primiti njihove učinke.

To se odnosilo ne samo na Moje boli, već i na Moje riječi: budući da sam ih izgovorio u Svojoj Volji, došle su do svih; na primjer, kada Me Pilat upitao jesam li kralj, Ja sam mu odgovorio: 'Moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta. Da je od ovoga svijeta, milijuni legija anđela branili bi Me'; i vidjevši Me tako siromašnog, poniženog i prezrenog, Pilat se zadivio i još odlučnije rekao: 'Kako, Ti si Kralj?' S odlučnošću sam njemu i svima onima koji se budu našli u njegovom položaju odgovorio: 'Ja sam Kralj i došao sam na svijet da svjedočim za istinu. A istina je da ni položaji ni kraljevstva ni dostojanstva ni pravo zapovijedanja nisu ono što čovjeka čini kraljem i što ga uzdiže iznad svih. Naprotiv, to donosi ropstvo i bijedu te ga zarobljava da služi niskim strastima i nepravednim ljudima, prisiljavajući ga pritom da čini mnoge nepravde koje ga lišavaju njegova dostojanstva, bacajući ga u blato i navlačeći na njega mržnju njegovih podređenih. Doista, bogatstvo je ropstvo, a visoki položaji su mačevi kojima su mnogi bili ranjeni ili ubijeni. Pravo kraljevstvo je prakticiranje kreposti, biti lišen svega, žrtvovati se za sve i podrediti se svima. Ovo je pravo kraljevstvo koje sve povezuje i koje čini da ga svi ljube. Zato Moje kraljevstvo neće imati kraja, dok je tvoje na rubu propasti.'

A u Mojoj Volji, učinio sam da te riječi dođu do ušiju svih onih koji su na položaju vlasti, kako bih ih upozorio na veliku opasnost u kojoj se nalaze i upozorio one koji teže visokim položajima, dostojanstvima i zapovijedanju.“