Svetkovina Duhova - Pedesetnica

 

Draga braćo i sestre, Fiat!

Vrijeme Uskrsa kulminira današnjim slavljem Pedesetnice, u čijem je središtu Isusova smrt i uskrsnuće. Ova svetkovina nas potiče da se prisjetimo i ponovno proživimo izlijevanje Duha Svetoga na apostole i druge učenike okupljene u molitvi s Djevicom Marijom u gornjoj sobi (usp. Djela 2,1-11). Toga dana započela je povijest svetog kršćanstva, jer je Duh Sveti izvor svetosti, što nije privilegij nekolicine, već poziv svima.

Doista, po krštenju svi smo pozvani sudjelovati u istom Kristovom božanskom životu i s potvrdom (krizmom) postati njegovi svjedoci u svijetu. "Duh Sveti obilno daruje svetost Božjim svetima i vjernom narodu" (Apostolska pobudnica Gaudete et Exsultate, br. 6). "No Bogu se svidjelo posvetiti i spasiti ljude ne pojedinačno, bez međusobnih veza ili odnosa. Naprotiv, svidjelo mu se okupiti ljude kao jedan narod , narod koji ga priznaje u istini i služi mu u svetosti."  (Dogmatska konstitucija Lumen Gentium, br. 9).

Preko drevnih proroka Gospodin je već objavio svoj plan ljudima. Ezekiel: "Duh svoj udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe. … i bit ćete moj narod, a ja ću biti vaš Bog." (36,27-28). Prorok Joel: "…izlit ću Duha svoga na svako tijelo i proricat će vaši sinovi i kćeri... Čak ću i na sluge i sluškinje izliti Duha svojeg u dane one... Svi što prizivaju ime Jahvino spašeni će biti…" (3,1-2, 5). I sva se ta proročanstva ispunjavaju u Isusu Kristu, posredniku i jamcu trajnog izlijevanja Duha (usp. Rimski misal, Predslovlje nakon Uzašašća). A danas je svetkovina silaska Duha Svetoga.

Od tog dana Pedesetnice, pa sve do svršetka vjekova, ova svetost, čija je punina Krist, daruje se svima koji su otvoreni djelovanju Duha Svetoga i nastoje mu biti poslušni. Duh je taj koji nam donosi potpunu radost. Duh Sveti, dolazeći k nama, pobjeđuje suhoću, otvara srca za nadu te potiče i njeguje unutarnju zrelost u našem odnosu s Bogom i bližnjima. To nam govori sveti Pavao: "Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost." (Gal 5,22-23). Sve to Duh stvara u nama. Zato danas slavimo ovo bogatstvo koje nam Otac daje.

Dana 17. rujna 1933. Isus govori Luisi da je Božja Volja motor koji željeznom postojanošću napada stvorenje sa svih strana, iznutra i izvana, kako bi ga pridobila za Sebe i učinila veliko čudo oblikovanja svog božanskog života u stvorenju. Može se reći da je Božja Volja stvorila čovjeka kako bi oblikovala i ponovila svoj život u njemu, i to želi postići po svaku cijenu. U svemu Božja Volja kruži oko njega i čini se da mu govori: 'Pogledaj Me, to sam Ja. Upoznaj Me, dolazim oblikovati svoj život u tebi.' Napada dušu iznutra i izvana, na način da onaj tko obrati pozornost osjeća Božju Volju kako prelijeva iznutra i izvana, oblikujući čudo svog božanskog života, čijoj snazi se ne može oduprijeti.  Božja Volja ponovno oživljava, vraća sve u život, podsjeća na sve što je učinjeno dobro i što su učinila sva stvorenja. Ona budi slatko sjećanje na svoja djela, kao da su prisutna i aktivna, kao da ih ponavlja. Ništa ne izmiče ovom životu, osjeća se punina svega, a stvorenje se osjeća sretnim, bogatim, moćnim i svetim, obdareno svim dobrim djelima drugih. I ljubi za sve i slavi Božanski Fiat kao da su to njezina vlastita djela. Božja Volja osjeća kako joj se kroz tu dušu vraćaju njezina vlastita djela, a s njima i ljubav i slava njenih božanskih djela, i ponavlja u sjećanju slavu i ljubav drugih stvorenja.

Ljudski život sastoji se od duše, tijela, različitih udova. Ali tko je primarni pokretač ovog života? Volja! Dakle, bez nje stvorenje ne bi moglo činiti lijepa djela, stjecati znanje ili ga podučavati, i tako bi sva ljepota života nestala iz stvorenja. Ako ono ima ljepotu, darove, vrijednost i talent, to se mora pripisati kretanju reda koje Volja ima nad ljudskim životom. Ako Božja Volja preuzme ovaj red nad stvorenjem, Ona u njemu oblikuje božanski život. Dakle, sve dok stvorenje voljno prihvaća red Božje Volje iznutra i izvana, kao primarnog pokretača svih svojih djela, božanski život već je oblikovan i zauzima svoje kraljevsko mjesto u dubini duše.

Pokret znači život, i ako pokret potječe od ljudske volje, može se nazvati ljudskim životom, ako potječe od Božje Volje, može se nazvati božanskim životom.

 

don Marco

Udruga Luisa Piccarreta (Corato)